Aktuellt

SS-EN 1627 är en standard som specificerar motståndskraften för säkerhetsdörrar mot fysiska angrepp och intrångsförsök. Denna standard klassificerar dörrar efter deras förmåga att stå emot intrång med olika nivåer av skydd, såsom RC1, RC2 och RC3. Skalan går idag hela vägen upp till RC6, där de dörrar högre upp i skalan är säkerhetsdörrar för specifika […]
Vad är huvudansvaret för en vägtransportledare? De huvudsakliga uppgifterna för en vägtransportledare involverar att säkerställa en effektiv och säker transport av varor och passagerare, inom de ramar som satts upp av lagar och företagets policy. Transportledaren ansvarar även för att koordinera och övervaka en mångfald av olika transporttyper. Allt från inrikes godstransporter till internationella leveranser. […]
En gummilist eller kantlist för tätslutning och skydd för dörr, fönster, fordon, maskin och andra ytor är väldigt användbar. Den flexibla gummiutformningen skapar en effektiv barriär mot fukt och andra oönskade element, vilket gör den mycket bra på att upprätthålla hög kvalitet och prestanda. En extra fördel är att den minskar vibrationer och buller. I […]
Närvarostyrning av belysning innebär att ljusnivån i en lokal automatiskt justeras baserat på närvaro eller avsaknad av människor. Det är en av de möjligheter till effektiv energianvändning som finns med ett intelligent belysningssystem som kan anpassas efter olika behov. IoT LED är en avancerad teknologi inom belysningsbranschen där LED-lampor är anslutna till internet och kan […]
Vad gör en VVS konstruktör? Kort sagt, dessa specialister designar system för uppvärmning, ventilation, och sanitet i byggnader vilket säkerställer komfort, effektivitet och hållbarhet. Genom att kombinera teknisk expertis med moderna verktyg som BIM och CAD, skapar de den osynliga infrastruktur som är livsviktig för varje byggnads funktion och långsiktiga hållbarhet. VVS konstruktörers ovärderliga roll […]
Investering i nödduschar är kritiskt för alla verksamheter som hanterar farliga ämnen, inklusive industrier, laboratorier och verkstäder. Dessa duschar är avgörande för att snabbt kunna avlägsna eld och skadliga ämnen från kroppen och minska risken för allvarliga skador eller långsiktiga hälsoproblem. Behovet av nöddusch i dagens arbetsklimat Behovet av nödduschar i dagens arbetsklimat är mer […]
Handtag för glasdörrar skiljer sig betydligt från vanliga dörrhandtag. De är inte bara estetiska tillägg utan spelar en avgörande roll i dörrarnas funktion och säkerhet. Denna artikel utforskar de unika aspekterna av handtag till glasdörr, deras montering, och de beslag som behövs för att komplettera en glasdörr. Särdrag hos handtag till glasdörr Handtag till glasdörrar […]
Topp 5 unika funktioner för ett dörrtrycke inkluderar: avancerad cylinderlåsning, bio-metrisk tillgångskontroll, stilfullt design och materialval, mekanisk låssäkerhet och hållbarhet. Med dessa funktioner kan du öka säkerheten, användarvänligheten och estetiken i ditt hem eller företag. Dörrtrycke – 5 riktigt bra funktioner! När det kommer till att välja rätt dörrtrycke är det viktigt att överväga de […]
Slutbleck finns i olika varianter och används i olika sammanhang. Inom byggnadsindustrin säkrar de dörrar och fönster. Möbelindustrin använder blecken för att hålla möbeldelar på plats. I fordonssektorn används de för att säkerställa att dörrar och bagageluckor förblir stängda under färd. Varje variant har unika egenskaper och design som passar dess specifika användning. Slutbleckets funktion […]
Pneumatiska cylindrar omvandlar tryckluft till mekanisk rörelse och används för att utföra linjära eller roterande rörelser inom en mängd olika applikationer, från produktionslinjer och fordon till materialhantering. Deras snabba respons och kostnadseffektivitet gör dem till ett populärt val inom industrin. Pneumatiska cylindrar – Hur funkar de? Pneumatiska cylindrar är enkla och ändå kraftfulla komponenter som […]
Här ska vi ta reda på följande: hur länge gäller ett cemt-tillstånd? Transportbranschen spelar en central roll i den moderna ekonomin, och med den ökande globala handeln blir smidig vägtransport över gränserna avgörande. Ett verktyg som är av särskild betydelse i detta sammanhang är CEMT-tillstånden. Dessa tillstånd fungerar som nycklar till en gränslös transportvärld. I […]
En gummilist profil är en flexibel tätning tillverkad av gummi, använd inom olika branscher för att förhindra läckage och skydda mot väderpåverkan. Den används inom fordonstillverkning, byggindustrin och maskinindustrin för säkra tätningar och skydd runt dörrar, fönster och maskinkomponenter. Den återfinns i olika material och har miljömässiga och ekonomiska fördelar genom att minska energiförbrukning och […]
Närvarostyrd belysning är en teknik för framtiden och den är redan idag bland de mest framträdande innovationerna inom byggnadsdesign och energieffektivitet. Denna typ av belysningssystem aktiveras endast när det är nödvändigt, det vill säga när någon faktiskt befinner sig i rummet. Det är inte bara en fråga om bekvämlighet utan också ett steg mot hållbar […]
Dörrstopp med magnet är en praktisk enhet som används för att hålla en dörr öppen eller stängd med hjälp av magnetism. Den består vanligtvis av en magnet, en gummistopp och en metallplatta. När dörren öppnas dras dörrstoppet med magnet mot metallplattan och magnetens kraft håller dörren på plats, vilket förhindrar att den smäller igen. Detta […]
En dörrstängare för branddörr är en mekanisk enhet som reglerar öppnings- och stängningshastigheten på en branddörr och försäkrar att dörren inte slamrar igen. Dess fördelar inkluderar ökad säkerhet genom att förhindra spridning av rök och eld, energieffektivitet genom att bevara inomhusklimatet, ökad tillgänglighet genom enklare dörröppning och bekvämlighet i användning. Denna enhet spelar en viktig […]

Nyheter