Tillverkning

Pneumatiska cylindrar
  • 2023-12

Pneumatiska cylindrar – Tryckluft och precision

Pneumatiska cylindrar omvandlar tryckluft till mekanisk rörelse och används för att utföra linjära eller roterande rörelser inom en mängd olika applikationer, från produktionslinjer och fordon till materialhantering. Deras snabba respons och kostnadseffektivitet gör dem till ett populärt val inom industrin. Pneumatiska cylindrar – Hur funkar de? Pneumatiska cylindrar är enkla och ändå kraftfulla komponenter som […]
Läs mer
Gummilist profil
  • 2023-12

Gummilist profil – 10 tips för mångsidig tätning

En gummilist profil är en flexibel tätning tillverkad av gummi, använd inom olika branscher för att förhindra läckage och skydda mot väderpåverkan. Den används inom fordonstillverkning, byggindustrin och maskinindustrin för säkra tätningar och skydd runt dörrar, fönster och maskinkomponenter. Den återfinns i olika material och har miljömässiga och ekonomiska fördelar genom att minska energiförbrukning och […]
Läs mer
Gummilist p-profil
  • 2023-11

Gummilist p-profil – Vad används denna tätningslist till?

Gummilist p-profil är en flexibel tätning tillverkad av gummi eller silikon, och formad som bokstaven ”P”. Den används för att täta och försegla öppningar och fogar i olika applikationer, som fönster, dörrar, fordon och maskiner, för att förhindra läckage av vätskor och luft, och isolera ljud och vibrationer. Det är alltså en tätning med många […]
Läs mer