Byggnation

pneumatisk ventil

Pneumatisk ventil – Hur fungerar de och vad används de till?

En pneumatisk ventil är en kritisk komponent inom många industrisektorer. Den reglerar flödet av tryckluft genom ett system och möjliggör styrning av pneumatiska system som används i ett brett spektrum av applikationer, från industriella maskiner till fordonsteknik. Pneumatiska ventiler fungerar genom att öppna, stänga eller förändra riktningen på luftflödet, vilket i sin tur styr olika […]
Läs mer
hur laser används inom mätning och olika byggprojekt

Vad används laser till inom mätinstrument och bygg?

Laserinstrument är avancerade verktyg som använder laserstrålar för att utföra exakta mätningar inom olika fält, såsom byggnation, anläggning och industri. Dessa instrument utnyttjar ljusets koherenta egenskaper för att projicera en synlig eller osynlig ljusstråle som kan användas för att mäta avstånd, nivåer, vinklar och raka linjer med mycket hög precision. Laser används idag till majoriteten […]
Läs mer
hur fungerar ett elslutbleck

Hur fungerar ett elslutbleck och var används de?

Ett elslutbleck, även känt som ”strike lock” på engelska, är en elektromekanisk enhet som används för att låsa och låsa upp dörrar på ett säkert och kontrollerat sätt. De används främst i kommersiella byggnader, offentliga institutioner, bostadsrättsföreningar och industriella miljöer där behovet av säker och effektiv dörrkontroll är avgörande. Här i artikeln diskuterar vi om […]
Läs mer
glasvägg med skjutdörr
  • 2024-05

Beställa glasvägg med skjutdörr – Vad kostar det?

En glasvägg med skjutdörr kan kosta mer eller mindre beroende på faktorer som storlek, material och typ av glasvägg. Huruvida väggen består av enkelglas, är isolerad, laminerad eller härdad påverkar också prissättningen. Generellt sett kan kostnaden för en sådan glaskonstruktion börja från 5-10 tusen kronor och gå upp till 50.000 kronor eller mer, för större […]
Läs mer
dörrstängare med uppställningsfunktion

Dörrstängare med uppställningsfunktion – Så får du dörrkontroll

Dörrstängare med uppställningsfunktion är en typ av dörrstängare som reglerar en dörrs rörelse, vilket inkluderar automatisk stängning efter öppning och temporärt öppethållande av dörren när det behövs. Vid köp är det viktigt att överväga kompatibilitet med dörrtypen och användningsmiljön, samt att välja en modell med tillräcklig styrka och stabilitet för att säkert hålla dörren i […]
Läs mer
Trådlös styrning av belysning
  • 2024-03

Hur fungerar trådlös styrning av belysning?

Klurar du på hur trådlös styrning av belysning fungerar? Då är denna korta guide något för dig. I takt med den snabba utvecklingen av smarta teknologier har trådlös styrning av belysning blivit en central komponent för att skapa effektiva och anpassningsbara belysningslösningar. Från hem till kontor och offentliga platser möjliggör denna avancerade teknik inte bara […]
Läs mer
tillfällig arbetare

Tillfällig arbetare från Polen eller Baltikum

Söker du en tillfällig arbetare från Polen eller Baltikum? Då kan du kontakta ett rekryteringsföretag eller en plattform som specialiserar sig på arbetskraftsuthyrning från dessa länder. När lämpliga kandidater har valts ut säkerställs att de uppfyller alla juridiska krav för arbete i Sverige, inklusive eventuella arbetstillstånd. Slutligen genomförs en anpassningsprocess för att underlätta arbetarnas integration […]
Läs mer
Anlita utländsk arbetskraft

10 saker att veta när du ska anlita utländsk arbetskraft

Vilka tillstånd behöver den utländska arbetstagaren för att få arbeta i Sverige? När du ska anlita utländsk arbetskraft behöver du först och främst tänka på att icke-EU-medborgare behöver arbets- och uppehållstillstånd för att arbeta i Sverige. Tillstånden måste sökas och beviljas innan anställningen påbörjas. För EU-medborgare räcker det att registrera sig hos Migrationsverket efter tre […]
Läs mer
Anställa utländsk arbetskraft

Anställa utländsk arbetskraft – Stöd för arbetsgivare och personal

Anställa utländsk arbetskraft – För detta behöver man förstå de lokala lagarna och reglerna för arbetskraftsinvandring, identifiera företagets specifika behov och kompetenskrav, samt säkerställa att arbetstagarna har nödvändiga visum och tillstånd för att lagligt arbeta i landet. Det är också viktigt att ha en effektiv rekryteringsstrategi och vara medveten om eventuella kulturella skillnader och språkbarriärer […]
Läs mer
Smarta fastigheter

Smarta fastigheter och smarta städer

Smarta fastigheter integrerar avancerad teknologi för att optimera komfort, säkerhet och energieffektivitet i bostäder och kommersiella utrymmen. Genom användning av sensorer, automation och användarvänliga gränssnitt skapar de en intelligent och anpassningsbar miljö som ökar livskvaliteten och effektiviteten för invånare och användare. Denna avancerade teknologi går också att använda i hela städer för att förbättra livskvaliteten […]
Läs mer
SS-EN 1627

SS-EN 1627 – En standard för inbrottsskydd till din dörr

SS-EN 1627 är en standard som specificerar motståndskraften för säkerhetsdörrar mot fysiska angrepp och intrångsförsök. Denna standard klassificerar dörrar efter deras förmåga att stå emot intrång med olika nivåer av skydd, såsom RC1, RC2 och RC3. Skalan går idag hela vägen upp till RC6, där de dörrar högre upp i skalan är säkerhetsdörrar för specifika […]
Läs mer
närvarostyrning belysning

Närvarostyrning av belysning med IoT LED

Närvarostyrning av belysning innebär att ljusnivån i en lokal automatiskt justeras baserat på närvaro eller avsaknad av människor. Det är en av de möjligheter till effektiv energianvändning som finns med ett intelligent belysningssystem som kan anpassas efter olika behov. IoT LED är en avancerad teknologi inom belysningsbranschen där LED-lampor är anslutna till internet och kan […]
Läs mer
VVS konstruktör
  • 2024-01

Vad gör en VVS konstruktör? Förarbete, CAD och VVS-ritningar

Vad gör en VVS konstruktör? Kort sagt, dessa specialister designar system för uppvärmning, ventilation, och sanitet i byggnader vilket säkerställer komfort, effektivitet och hållbarhet. Genom att kombinera teknisk expertis med moderna verktyg som BIM och CAD, skapar de den osynliga infrastruktur som är livsviktig för varje byggnads funktion och långsiktiga hållbarhet. VVS konstruktörers ovärderliga roll […]
Läs mer
Handtag glasdörr
  • 2023-12

Handtag till glasdörr – en specialprodukt

Handtag för glasdörrar skiljer sig betydligt från vanliga dörrhandtag. De är inte bara estetiska tillägg utan spelar en avgörande roll i dörrarnas funktion och säkerhet. Denna artikel utforskar de unika aspekterna av handtag till glasdörr, deras montering, och de beslag som behövs för att komplettera en glasdörr. Särdrag hos handtag till glasdörr Handtag till glasdörrar […]
Läs mer
Närvarostyrd belysning
  • 2023-12

Vad är närvarostyrd belysning? IoT, LED och smart belysning

Närvarostyrd belysning är en teknik för framtiden och den är redan idag bland de mest framträdande innovationerna inom byggnadsdesign och energieffektivitet. Denna typ av belysningssystem aktiveras endast när det är nödvändigt, det vill säga när någon faktiskt befinner sig i rummet. Det är inte bara en fråga om bekvämlighet utan också ett steg mot hållbar […]
Läs mer
Dörrstopp med magnet
  • 2023-12

Dörrstopp med magnet – En kort guide

Dörrstopp med magnet är en praktisk enhet som används för att hålla en dörr öppen eller stängd med hjälp av magnetism. Den består vanligtvis av en magnet, en gummistopp och en metallplatta. När dörren öppnas dras dörrstoppet med magnet mot metallplattan och magnetens kraft håller dörren på plats, vilket förhindrar att den smäller igen. Detta […]
Läs mer
VVS besiktning
  • 2023-11

VVS besiktning – Något du inte vill missa

VVS besiktning är en detaljerad inspektion av en fastighets VVS-system som syftar till att identifiera eventuella avvikelser, brister och säkerhetsrisker. Den utförs av auktoriserade besiktningsföretag och har en central roll för att förebygga problem och bevara fastighetens värde, samt se till att dess användare inte utsätts för hälsorisker eller obehagliga överraskningar. Genom att genomföra regelbundna […]
Läs mer
Branddörr med glas
  • 2023-11

Finns det branddörrar med glas? -Säkerhet med stil

Branddörrar med glas har som främsta syfte att förhindra spridningen av brand och rök samtidigt som de möjliggör visuell övervakning och en säker nödutrymning. Branddörrar är nödvändiga för att skydda människor och egendom i händelse av en brand och tillverkas med hänsyn till strikta brandsäkerhetsstandarder, samt genomgår rigorös certifiering och testning. Branddörr med glas – […]
Läs mer
Justera slutbleck ytterdörr

Justera slutbleck ytterdörr – En guide

Justera slutbleck ytterdörr kan vara en relativt enkel uppgift om du gör rätt. Det är en viktig del av underhållsprocessen. Du kan öka livslängden på blecket och säkerställa att din dörr fortsätter att fungera korrekt och säkert under många år framöver. Förberedelser, förebyggande åtgärder och regelbundet underhåll är en investering i både säkerhet och energieffektivitet. […]
Läs mer
Justera slutbleck assa

Justera slutbleck Assa – Säkerställ korrekt låsning

Justera slutbleck Assa – Ett välkänt och pålitligt namn inom lås- och säkerhetsbranschen är Assa. Det är en ledande aktör inom låsindustrin och deras produkter används över hela världen. Slutbleck är en grundläggande komponent i låssystemet och har en avgörande roll för att säkerställa att dörren förblir låst och byggnaden skyddad. De finns i olika typer […]
Läs mer
Montera dörrlås

Montera dörrlås – Att tänka på vid montage av lås

Montera dörrlås är en viktig åtgärd för att säkerställa din och din familjs trygghet. Med rätt kunskap och verktyg kan du förbättra säkerheten i ditt hem och minimera risken för obehörig åtkomst. Det finns en mängd olika dörrlåstyper tillgängliga på marknaden. Några av de vanligaste inkluderar cylinderlås, dörrhandtag med inbyggda lås, dörrkarmar och avancerade elektroniska låssystem. […]
Läs mer