Bygg

SS-EN 1627
 • 2024-02

SS-EN 1627 – En standard för inbrottsskydd till din dörr

SS-EN 1627 är en standard som specificerar motståndskraften för säkerhetsdörrar mot fysiska angrepp och intrångsförsök. Denna standard klassificerar dörrar efter deras förmåga att stå emot intrång med olika nivåer av skydd, såsom RC1, RC2 och RC3. Skalan går idag hela vägen upp till RC6, där de dörrar högre upp i skalan är säkerhetsdörrar för specifika […]
Läs mer
gummilist kantlist

Gummilist – Kantlist för tätning av dörrar, fönster m.m.

En gummilist eller kantlist för tätslutning och skydd för dörr, fönster, fordon, maskin och andra ytor är väldigt användbar. Den flexibla gummiutformningen skapar en effektiv barriär mot fukt och andra oönskade element, vilket gör den mycket bra på att upprätthålla hög kvalitet och prestanda. En extra fördel är att den minskar vibrationer och buller. I […]
Läs mer
VVS konstruktör
 • 2024-01

Vad gör en VVS konstruktör? Förarbete, CAD och VVS-ritningar

Vad gör en VVS konstruktör? Kort sagt, dessa specialister designar system för uppvärmning, ventilation, och sanitet i byggnader vilket säkerställer komfort, effektivitet och hållbarhet. Genom att kombinera teknisk expertis med moderna verktyg som BIM och CAD, skapar de den osynliga infrastruktur som är livsviktig för varje byggnads funktion och långsiktiga hållbarhet. VVS konstruktörers ovärderliga roll […]
Läs mer
Handtag glasdörr
 • 2023-12

Handtag till glasdörr – en specialprodukt

Handtag för glasdörrar skiljer sig betydligt från vanliga dörrhandtag. De är inte bara estetiska tillägg utan spelar en avgörande roll i dörrarnas funktion och säkerhet. Denna artikel utforskar de unika aspekterna av handtag till glasdörr, deras montering, och de beslag som behövs för att komplettera en glasdörr. Särdrag hos handtag till glasdörr Handtag till glasdörrar […]
Läs mer
Närvarostyrd belysning
 • 2023-12

Vad är närvarostyrd belysning? IoT, LED och smart belysning

Närvarostyrd belysning är en teknik för framtiden och den är redan idag bland de mest framträdande innovationerna inom byggnadsdesign och energieffektivitet. Denna typ av belysningssystem aktiveras endast när det är nödvändigt, det vill säga när någon faktiskt befinner sig i rummet. Det är inte bara en fråga om bekvämlighet utan också ett steg mot hållbar […]
Läs mer
Dörrstopp med magnet
 • 2023-12

Dörrstopp med magnet – En kort guide

Dörrstopp med magnet är en praktisk enhet som används för att hålla en dörr öppen eller stängd med hjälp av magnetism. Den består vanligtvis av en magnet, en gummistopp och en metallplatta. När dörren öppnas dras dörrstoppet med magnet mot metallplattan och magnetens kraft håller dörren på plats, vilket förhindrar att den smäller igen. Detta […]
Läs mer
VVS besiktning
 • 2023-11

VVS besiktning – Något du inte vill missa

VVS besiktning är en detaljerad inspektion av en fastighets VVS-system som syftar till att identifiera eventuella avvikelser, brister och säkerhetsrisker. Den utförs av auktoriserade besiktningsföretag och har en central roll för att förebygga problem och bevara fastighetens värde, samt se till att dess användare inte utsätts för hälsorisker eller obehagliga överraskningar. Genom att genomföra regelbundna […]
Läs mer
Branddörr med glas
 • 2023-11

Branddörr med glas -Säkerhet med stil

Branddörr med glas har som främsta syfte att förhindra spridningen av brand och rök samtidigt som den möjliggör visuell övervakning och säker nödutrymning. Dessa dörrar är nödvändiga för att skydda människor och egendom i händelse av en brand. De tillverkas med hänsyn till strikta brandsäkerhetsstandarder och genomgår rigorös certifiering och testning. Branddörr med glas – […]
Läs mer
Justera slutbleck ytterdörr
 • 2023-11

Justera slutbleck ytterdörr – En guide

Justera slutbleck ytterdörr kan vara en relativt enkel uppgift om du gör rätt. Det är en viktig del av underhållsprocessen. Du kan öka livslängden på blecket och säkerställa att din dörr fortsätter att fungera korrekt och säkert under många år framöver. Förberedelser, förebyggande åtgärder och regelbundet underhåll är en investering i både säkerhet och energieffektivitet. […]
Läs mer
Justera slutbleck assa
 • 2023-11

Justera slutbleck Assa – Säkerställ korrekt låsning

Justera slutbleck Assa – Ett välkänt och pålitligt namn inom lås- och säkerhetsbranschen är Assa. Det är en ledande aktör inom låsindustrin och deras produkter används över hela världen. Slutbleck är en grundläggande komponent i låssystemet och har en avgörande roll för att säkerställa att dörren förblir låst och byggnaden skyddad. De finns i olika typer […]
Läs mer
Montera dörrlås
 • 2023-11

Montera dörrlås – Att tänka på vid montage av lås

Montera dörrlås är en viktig åtgärd för att säkerställa din och din familjs trygghet. Med rätt kunskap och verktyg kan du förbättra säkerheten i ditt hem och minimera risken för obehörig åtkomst. Det finns en mängd olika dörrlåstyper tillgängliga på marknaden. Några av de vanligaste inkluderar cylinderlås, dörrhandtag med inbyggda lås, dörrkarmar och avancerade elektroniska låssystem. […]
Läs mer
Byta lås säkerhetsdörr
 • 2023-10

Byta lås säkerhetsdörr – Nyckeln till ökad säkerhet

Byta lås säkerhetsdörr – Det är en mycket viktig åtgärd för att öka tryggheten och minska risken för inbrott. Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet är säkerhetsdörrar en effektiv åtgärd för att minska risken för inbrott. Genom att byta lås på din säkerhetsdörr, särskilt om det befintliga låset är slitet eller om du har flyttat till […]
Läs mer
Säkerhetsdörr klass 4
 • 2023-10

Säkerhetsdörr klass 4 – En bättre klass, helt enkelt

Säkerhetsdörr klass 4 är en typ av dörr som är utformad för att erbjuda en hög nivå av skydd mot inbrott, brand och ljud. Dessa dörrar representerar därmed en investering i såväl säkerhet som komfort. Deras avancerade teknologi och noggrant utformade specifikationer gör dem till ett pålitligt val för dem som prioriterar säkerheten i sina […]
Läs mer
Säkerhetsdörr klass 6
 • 2023-10

Säkerhetsdörr klass 6: När optimalt skydd är viktigt

Säkerhetsdörr klass 6 är en högspecialiserad kategori av dörrar som används där säkerhet är av största vikt. Dessa dörrar representerar toppskiktet när det kommer till säkerhetsteknik. De används främst i högriskmiljöer och infrastrukturer som banker, juvelerarbutiker, militära anläggningar och ambassader. Dessa platser behöver maximalt skydd för att förhindra oönskade händelser. Dessutom väljer allt fler privatpersoner […]
Läs mer
Autocad VVS
 • 2023-10

Autocad VVS – Från ritning till verklighet

Autocad VVS är ett CAD-program utformat för att förenkla och förbättra VVS-designprocessen. Det används för att skapa detaljerade ritningar, modeller och simuleringar av VVS-system i en mängd olika sammanhang. Det har revolutionerat sättet VVS-design och simulering genomförs. Denna programvara, framtagen av Autodesk, har under de senaste tio åren genomgått en betydande utveckling för att möta […]
Läs mer
Rör kopplingar VVS
 • 2023-10

Rör kopplingar VVS – Effektiva transportsystem

”VVS rör kopplingar”, utgör en komponent i byggnadssystemet där kopplingarna möjliggör effektiv transport av vatten och vätskor genom rörsystemen. Viktigt är att välja rätt typ av kopplingar och material, samt att följa kvalitetsstandarder och föreskrifter för att säkerställa en pålitlig och hållbar VVS-installation. Varje typ av koppling har sina egna fördelar och bäst lämpade användningsområden, […]
Läs mer
VVS arbeten

VVS arbeten – Komfort och hållbarhet

VVS arbeten är en grundläggande och nödvändig komponent inom byggindustrin och i vårt dagliga liv. Genom att lära oss mer om VVS kan vi säkerställa att våra byggnader förblir komfortabla, energieffektiva och hälsosamma platser att leva och arbeta på. För mer information om vad en VVS konsult gör, gå in på hemsidan www.creacon.se. Vad är […]
Läs mer
Brandklassning EI30
 • 2023-10

Brandklassning EI30 – En nödvändighet för brandsäker konstruktion

Kortfattat, vad är brandklassning EI30? Brandklassning är en avgörande komponent i konstruktionssäkerheten. Speciellt fokus ligger på ”brandklassning EI30”, en term som används för att beskriva material och konstruktioners motståndskraft mot eld i minst 30 minuter. Denna klassificering är inte bara en teknisk specifikation, utan också en vägvisare för att bygga säkrare miljöer. Vikten av brandklasser […]
Läs mer
Branddörrar EI60
 • 2023-10

Branddörrar EI60: En nyckelkomponent för rejält brandskydd

Vad som står mellan en gnista och en katastrof kan ofta vara så litet som en välplacerad branddörr, särskilt de som är märkta med brandklass ”branddörrar EI60”. Denna tekniska term har blivit en ledstjärna för industriella miljöer, bostadsområden och andra platser där brandsäkerhet är av yttersta vikt. Med tanke på den ökade urbaniseringen och de […]
Läs mer
Säkerhetsdörr klass 3
 • 2023-10

Säkerhetsdörr klass 3: En klass för sig

Säkerhetsdörrar klass 3 utgör en viktig komponent när det kommer till att säkerställa trygghet och skydd i hemmet eller på arbetsplatsen. Denna typ av dörrar har utvecklats för att möta höga krav på säkerhet och har blivit alltmer populära bland bostadsägare och företagare. I den här artikeln kommer vi att utforska de olika aspekterna av […]
Läs mer
Hur vet man om man har en säkerhetsdörr
 • 2023-10

Hur vet man om man har en säkerhetsdörr?

Detta inlägg är till för att ge dig råd för att svara på frågan: Hur vet man om man har en säkerhetsdörr? Att känna sig trygg i sitt hem eller på sin arbetsplats börjar med att utvärdera sin säkerhet och att förstå vilken typ av dörr man har. Just en säkerhetsdörr går utöver den traditionella […]
Läs mer
VVS slang istället för rör
 • 2023-10

Fördelar med VVS slang istället för rör

Överväger du att använda VVS slang istället för rör? Valet mellan slangar och rör är viktigt, då det har betydelse både för kostnader och flexibilitet inom VVS-system. Dessa system är i sin tur avgörande för säkerställandet av en smidig och tillförlitlig vatten- och avloppsförsörjning i byggnader. Traditionellt har rör varit det självklara valet, men nu […]
Läs mer
svarta vvs rör
 • 2023-10

Svarta VVS rör – Hur dom används inom VVS-branschen

Har du någonsin funderat över de svarta rören i ditt VVS-system? De ser kanske inte så imponerande ut, men faktum är att dessa svarta VVS rör har en fascinerande historia och erbjuder en rad fördelar för byggnader och dess invånare. I den här artikeln kommer vi att utforska svarta VVS-rör och deras betydelse för energieffektivitet, […]
Läs mer