Arbetsmiljö

följebil bred last

Följebil bred last – Vad är det för något och när krävs en sådan bil?

En följebil vid transport av bred last är ett specialiserat eskortfordon, eller bättre uttryckt ”varningsbil”, som används för att säkerställa säkerheten på vägarna vid transport av stora och tunga laster. Denna bil spelar en kritisk roll genom att varna andra trafikanter och stödja den breda lasten genom trafikerade eller svårnavigerade områden. Vad är en följebil […]
Läs mer
invallning kemikalier regler

Invallning kemikalier – Regler som hindrar giftspridning

Invallning kemikalier – Regler för invallning är avgörande för att säkerställa att skadliga ämnen hanteras på ett sätt som skyddar både miljö och arbetstagare. Genom att bygga fysiska barriärer runt lagrings- och användningsområden för kemikalier kan företag begränsa giftspridning vid läckage. Svenska arbetsmiljölagar och internationella standarder, såsom ISO 14001, kräver effektiva invallningssystem för att minimera […]
Läs mer
hur laser används inom mätning och olika byggprojekt

Vad används laser till inom mätinstrument och bygg?

Laserinstrument är avancerade verktyg som använder laserstrålar för att utföra exakta mätningar inom olika fält, såsom byggnation, anläggning och industri. Dessa instrument utnyttjar ljusets koherenta egenskaper för att projicera en synlig eller osynlig ljusstråle som kan användas för att mäta avstånd, nivåer, vinklar och raka linjer med mycket hög precision. Laser används idag till majoriteten […]
Läs mer
hur fungerar ett elslutbleck

Hur fungerar ett elslutbleck och var används de?

Ett elslutbleck, även känt som ”strike lock” på engelska, är en elektromekanisk enhet som används för att låsa och låsa upp dörrar på ett säkert och kontrollerat sätt. De används främst i kommersiella byggnader, offentliga institutioner, bostadsrättsföreningar och industriella miljöer där behovet av säker och effektiv dörrkontroll är avgörande. Här i artikeln diskuterar vi om […]
Läs mer
dörrstängare med uppställningsfunktion

Dörrstängare med uppställningsfunktion – Så får du dörrkontroll

Dörrstängare med uppställningsfunktion är en typ av dörrstängare som reglerar en dörrs rörelse, vilket inkluderar automatisk stängning efter öppning och temporärt öppethållande av dörren när det behövs. Vid köp är det viktigt att överväga kompatibilitet med dörrtypen och användningsmiljön, samt att välja en modell med tillräcklig styrka och stabilitet för att säkert hålla dörren i […]
Läs mer
tillfällig arbetare

Tillfällig arbetare från Polen eller Baltikum

Söker du en tillfällig arbetare från Polen eller Baltikum? Då kan du kontakta ett rekryteringsföretag eller en plattform som specialiserar sig på arbetskraftsuthyrning från dessa länder. När lämpliga kandidater har valts ut säkerställs att de uppfyller alla juridiska krav för arbete i Sverige, inklusive eventuella arbetstillstånd. Slutligen genomförs en anpassningsprocess för att underlätta arbetarnas integration […]
Läs mer
Anlita utländsk arbetskraft

10 saker att veta när du ska anlita utländsk arbetskraft

Vilka tillstånd behöver den utländska arbetstagaren för att få arbeta i Sverige? När du ska anlita utländsk arbetskraft behöver du först och främst tänka på att icke-EU-medborgare behöver arbets- och uppehållstillstånd för att arbeta i Sverige. Tillstånden måste sökas och beviljas innan anställningen påbörjas. För EU-medborgare räcker det att registrera sig hos Migrationsverket efter tre […]
Läs mer
Anställa utländsk arbetskraft

Anställa utländsk arbetskraft – Stöd för arbetsgivare och personal

Anställa utländsk arbetskraft – För detta behöver man förstå de lokala lagarna och reglerna för arbetskraftsinvandring, identifiera företagets specifika behov och kompetenskrav, samt säkerställa att arbetstagarna har nödvändiga visum och tillstånd för att lagligt arbeta i landet. Det är också viktigt att ha en effektiv rekryteringsstrategi och vara medveten om eventuella kulturella skillnader och språkbarriärer […]
Läs mer
Smarta fastigheter

Smarta fastigheter och smarta städer

Smarta fastigheter integrerar avancerad teknologi för att optimera komfort, säkerhet och energieffektivitet i bostäder och kommersiella utrymmen. Genom användning av sensorer, automation och användarvänliga gränssnitt skapar de en intelligent och anpassningsbar miljö som ökar livskvaliteten och effektiviteten för invånare och användare. Denna avancerade teknologi går också att använda i hela städer för att förbättra livskvaliteten […]
Läs mer
närvarostyrning belysning

Närvarostyrning av belysning med IoT LED

Närvarostyrning av belysning innebär att ljusnivån i en lokal automatiskt justeras baserat på närvaro eller avsaknad av människor. Det är en av de möjligheter till effektiv energianvändning som finns med ett intelligent belysningssystem som kan anpassas efter olika behov. IoT LED är en avancerad teknologi inom belysningsbranschen där LED-lampor är anslutna till internet och kan […]
Läs mer
Nöddusch

Nöddusch – livräddare på arbetsplatsen

Investering i nödduschar är kritiskt för alla verksamheter som hanterar farliga ämnen, inklusive industrier, laboratorier och verkstäder. Dessa duschar är avgörande för att snabbt kunna avlägsna eld och skadliga ämnen från kroppen och minska risken för allvarliga skador eller långsiktiga hälsoproblem. Behovet av nöddusch i dagens arbetsklimat Behovet av nödduschar i dagens arbetsklimat är mer […]
Läs mer
arbetsmiljö och hälsa
  • 2023-09

Arbetsmiljö och hälsa i fokus – Trygghet på arbetsplatsen

Hur kan vi skapa en arbetsmiljö och hälsa på arbetsplatsen som främjar både framgång och välbefinnande? Det är en fråga som engagerar både arbetsgivare och anställda. I denna text utforskar vi vikten av arbetsmiljö och hälsa, och ger dig konkreta strategier och insikter som kommer att ge dig verktygen för att optimera arbetsmiljön och främja […]
Läs mer