Logistik

Vilka uppgifter har en vägtransportledare

Vilka uppgifter har en vägtransportledare? Vi reder ut

Vad är huvudansvaret för en vägtransportledare? De huvudsakliga uppgifterna för en vägtransportledare involverar att säkerställa en effektiv och säker transport av varor och passagerare, inom de ramar som satts upp av lagar och företagets policy. Transportledaren ansvarar även för att koordinera och övervaka en mångfald av olika transporttyper. Allt från inrikes godstransporter till internationella leveranser. […]
Läs mer
Hur länge gäller ett cemt-tillstånd
 • 2023-12

Hur länge gäller ett cemt-tillstånd? Vi utforskar

Här ska vi ta reda på följande: hur länge gäller ett cemt-tillstånd? Transportbranschen spelar en central roll i den moderna ekonomin, och med den ökande globala handeln blir smidig vägtransport över gränserna avgörande. Ett verktyg som är av särskild betydelse i detta sammanhang är CEMT-tillstånden. Dessa tillstånd fungerar som nycklar till en gränslös transportvärld. I […]
Läs mer
Lastbilsbatteri 24v
 • 2023-12

Lastbilsbatteri 24v – Lastbilens kraftpaket

Ett lastbilsbatteri på 24v är en kraftfull energikälla som används i lastbilar för att driva deras elektriska system och starta fordonet. 24 volt ström ger tillräcklig kraft för att hantera de stora elektriska kraven i lastbilar. Batteriet är pålitligt och har kapacitet att hantera långa resor och tunga laster. Det ger även möjlighet till enkel […]
Läs mer
Hur fungerar självjusterande trumbromsar
 • 2023-12

Hur fungerar självjusterande trumbromsar? Rätt avstånd till trumman

Hur fungerar självjusterande trumbromsar? De fungerar genom att övervaka bromsbeläggets slitage med en sensor. När belägget tunnas ut, aktiverar en mekanism justeringen som flyttar bromsbackarna närmare trumman. Det kompenserar för slitage och säkerställer att bromsarna alltid håller rätt avstånd till trumman för optimal prestanda och säkerhet. Denna teknologi är av central betydelse för både säkerheten […]
Läs mer
Bromssystem lastbil och släp
 • 2023-11

Bromssystem på lastbil och släp – Säkra bromskomponenter

Vad består ett bromssystem till lastbil och släp av? En lastbils bromskomponenter består av huvudbromscylinder, luftkompressor, lufttankar, tryckregulatorer, ABS (antiblockeringssystem), slangar och ledningar. Ett släps bromskomponenter är t.ex. bromskammare, tryckluftsledningar, fjädrande bromsjusterare och ofta en EBS (elektroniskt bromssystem) eller ABS-komponenter för förbättrad säkerhet. Dessa system är utformade för att säkerställa att tunga fordon trots last […]
Läs mer
Lastbilsbatteri vikt
 • 2023-11

Lastbilsbatteri vikt – En viktig kunskap i verkstaden

Lastbilsbatteri vikt – Det är en faktor som har en direkt påverkan på lastbilens prestanda, bränsleeffektivitet och miljöpåverkan. Det finns flera olika typer av batterier, inklusive bly-syra-batterier, litium-järnfosfatbatterier och nickel-järnfosfatbatterier. Varje batterityp har sina unika egenskaper och påverkar lastbilens vikt på olika sätt. Valet av batterityp är avgörande för att optimera både lastbilens prestanda och […]
Läs mer
Pneumatiskt bromssystem
 • 2023-11

Ett pneumatiskt bromssystem och dess bromskomponenter

Pneumatiskt bromssystem är ett av de mest använda bromssystemen och det har utvecklats och förbättrats under årens lopp. Det är en teknologi som bromsar fordon genom att omvandla tryckluftenergi till mekanisk energi. Systemet har blivit en standard inom fordonsindustrin, särskilt för tunga fordon som lastbilar och bussar. Dessa system är konstruerade för att vara pålitliga […]
Läs mer
Begagnad verkstadsutrustning
 • 2023-11

Begagnad verkstadsutrustning – Bilverktyg behöver inte vara dyrt

Begagnad verkstadsutrustning kan vara ett lockande alternativ om kostnaderna för att skaffa ny utrustning är betungande, särskilt för små och medelstora företag. Denna artikel kommer att utforska fördelarna med att inte köpa nytt, de olika typerna av utrustning som finns tillgängliga, var man kan hitta dem och viktiga överväganden innan man gör ett köp. Läs […]
Läs mer
Verkstadsutrustning bil
 • 2023-11

Verkstadsutrustning för bil – Vad behövs i en bilverkstad?

Verkstadsutrustning för bilar omfattar verktyg och maskiner för reparation och underhåll, som billyftar, däckmonteringsmaskiner, diagnosverktyg, verktygssatser, svetsar, batteritestare och oljebytesutrustning. Dessa hjälpmedel möjliggör säkra och effektiva reparationer, underhållsåtgärder och diagnostik av fordon. Genom att välja och underhålla utrustningen noggrant kan fordonsverkstäder öka sin produktivitet. Medan var och en av dessa verktyg har sina specifika funktioner, […]
Läs mer
Godstransport tillstånd
 • 2023-11

Godstransport och tillstånd – vad gäller?

Inledning till godstransportens värld Med transportindustrin som en central del i vårt ekonomiska kretslopp, spelar godstransport tillstånd en allt större roll för att underlätta internationell handel och effektivisera globala leveranskedjor. I denna artikel riktar vi uppmärksamheten mot hur dessa tillstånd har utvecklats över tid, deras nuvarande roll i den globaliserade ekonomin, och deras framtida betydelse […]
Läs mer
Skicka gods med tåg

Skicka gods med tåg – Som på räls

Skicka gods med tåg är i dagens globala ekonomi en effektiv transport av gods som har en avgörande betydelse för företag och samhälle. Här går vi igenom varför allt fler företag överväger att använda tågfrakt som en hållbar och kostnadseffektiv lösning. Skicka gods med tåg – fördelar Tågtransport har etablerat sig som ett miljövänligt alternativ […]
Läs mer
Fördelar med vägtransporter
 • 2023-11

Vi utforskar specifika fördelar med vägtransporter

Flexibilitet och anpassningsförmåga Det är viktigt att framhålla hur godstransport erbjuder en särpräglad flexibilitet och anpassningsförmåga i dagens snabbrörliga samhälle. Genom sin kapacitet att hantera olika laststorlekar och volymer ger de möjlighet till skräddarsydda lösningar för en mängd olika behov. I denna korta artikel vill vi nedan beskriva de mest framstående fördelarna med vägtransporter. Fördel […]
Läs mer
ADR transport

ADR transport – Säker riskhantering i fokus

ADR transport handlar om transporten av farligt gods på vägar och i terräng. Då farligt gods kan medföra allvarliga risker för människor, miljö och egendom är det nödvändigt att identifiera och hantera dessa risker på ett stringent sätt. För att säkerställa säkerheten krävs att alla inblandade parter följer säkerhetsföreskrifterna noggrant. Innan en transport påbörjas måste […]
Läs mer
Vad reglerar lagen om inrikes vägtransporter

Vad reglerar lagen om inrikes vägtransporter?

Vad reglerar lagen om inrikes vägtransporter? Den är en central och avgörande del av det svenska transportsystemet. Huvudsyftet med lagen är att skapa en säker, effektiv och hållbar vägtransportsektor. Genom att fastställa tydliga regler och riktlinjer syftar lagen till att minimera risker och skapa en rättvis och konkurrenskraftig marknad. Den strävar också efter att upprätthålla […]
Läs mer
Vad är fjärrtransport

Vad är fjärrtransport? En långväga typ av frakt

Vad är fjärrtransport? Det är en typ av transport som förflyttar varor och människor över långa avstånd. Den har bidragit till ökad globalisering och handel, men har också ställt oss inför miljöutmaningar som vi ska utforska senare. Så, vad är fjärrtransport och vilka metoder finns? Det omfattar flera olika transportmetoder, och varje metod har sina […]
Läs mer
Hur stor del av allt gods i Sverige transporteras på lastbil?

Hur stor del av allt gods i Sverige transporteras på lastbil?

Hur stor del av allt gods i Sverige transporteras på lastbil? Det ska vi titta på i denna artikel. Gods- och transportsektorn är en grundläggande och väsentlig komponent i den svenska ekonomin. Den har under historisk tid spelat en avgörande roll för Sveriges utveckling och välstånd. Denna sektor omfattar transporten av varor och gods inom […]
Läs mer
När ska man fylla på batterivatten i truckar
 • 2023-09

Sköt om din truck – När ska man fylla på batterivatten i truckar?

I en värld där elektriska truckar blir allt vanligare är det avgörande att förstå betydelsen av batterivård och hur den påverkar både prestanda och livslängd. En av de mest centrala frågorna är: ”När ska man fylla på batterivatten i truckar?”Här kommer vi att ta en närmare titt på frågan och utforska service- och underhållsaspekterna av […]
Läs mer
Manuell regenerering partikelfilter - Lastbilar

Manuell regenerering partikelfilter – En djupdykning i teknik och miljöansvar

I dagens samhälle står vi inför en växande oro över luftkvaliteten och dess påverkan på vår hälsa och miljön och i detta sammanhang spelar manuell regenerering av partikelfilter en avgörande roll. Särskilt för moderna dieselfordon, genom att effektivt minska partikelutsläpp och därigenom förbättra luftkvaliteten. Denna artikel tar oss med på en utforskande resa genom regenerering […]
Läs mer
Truckbatterier & teknologi

Utveckling av truckbatterier över åren – Teknik och innovation

Gaffeltruckar har varit en hörnsten inom materialhanteringsindustrin i årtionden, och truckbatterier har genomgått en imponerande utveckling under denna tid. Från de enkla batterierna som användes i de tidiga gaffeltruckarna till dagens avancerade energilagringssystem, har teknologin kommit långt. För mer information om ”truckbatteri” finns på www.midacbatteries.se/truckbatteri/. Utvecklingen av truckbatterier har drivits på av forskning och innovation […]
Läs mer
CEMT tillstånd inom transport
 • 2023-08

CEMT tillstånd – En vägledning för internationell godstransport

Inom den globala ekonomin är internationell handel och godstransport av central betydelse, därav även ett CEMT tillstånd. För att underlätta och reglera denna verksamhet används olika tillstånd och avtal. I denna artikel kommer vi att utforska vad tillståndet innebär, dess syfte och giltighet, samt hur det bidrar till att främja internationell godstransport. För mer information […]
Läs mer
Tågfrakt - Ett hållbart transportsätt

Tågfrakt – Ett grönt alternativ inom transportindustrin

Här kommer vi att utforska begreppet ”tågfrakt” och dess ökande popularitet i Sverige. Denna typ av frakt erbjuder ett effektivt, miljövänligt och kostnadseffektivt alternativ till traditionella fraktmetoder. Vi kommer att gå in på fördelarna med tågfrakt, jämföra det med andra fraktalternativ och ge användbara tips för att välja en pålitlig tjänst. För mer information om […]
Läs mer