Transport

följebil bred last

Följebil bred last – Vad är det för något och när krävs en sådan bil?

En följebil vid transport av bred last är ett specialiserat eskortfordon, eller bättre uttryckt ”varningsbil”, som används för att säkerställa säkerheten på vägarna vid transport av stora och tunga laster. Denna bil spelar en kritisk roll genom att varna andra trafikanter och stödja den breda lasten genom trafikerade eller svårnavigerade områden. Vad är en följebil […]
Läs mer
Hur länge gäller ett cemt-tillstånd
  • 2023-12

Hur länge gäller ett cemt-tillstånd? Vi utforskar

Här ska vi ta reda på följande: hur länge gäller ett cemt-tillstånd? Transportbranschen spelar en central roll i den moderna ekonomin, och med den ökande globala handeln blir smidig vägtransport över gränserna avgörande. Ett verktyg som är av särskild betydelse i detta sammanhang är CEMT-tillstånden. Dessa tillstånd fungerar som nycklar till en gränslös transportvärld. I […]
Läs mer
Lastbilsbatteri vikt
  • 2023-11

Lastbilsbatteri vikt – En viktig kunskap i verkstaden

Lastbilsbatteri vikt – Det är en faktor som har en direkt påverkan på lastbilens prestanda, bränsleeffektivitet och miljöpåverkan. Det finns flera olika typer av batterier, inklusive bly-syra-batterier, litium-järnfosfatbatterier och nickel-järnfosfatbatterier. Varje batterityp har sina unika egenskaper och påverkar lastbilens vikt på olika sätt. Valet av batterityp är avgörande för att optimera både lastbilens prestanda och […]
Läs mer
Begagnad verkstadsutrustning
  • 2023-11

Begagnad verkstadsutrustning – Bilverktyg behöver inte vara dyrt

Begagnad verkstadsutrustning kan vara ett lockande alternativ om kostnaderna för att skaffa ny utrustning är betungande, särskilt för små och medelstora företag. Denna artikel kommer att utforska fördelarna med att inte köpa nytt, de olika typerna av utrustning som finns tillgängliga, var man kan hitta dem och viktiga överväganden innan man gör ett köp. Läs […]
Läs mer
Fördelar med vägtransporter
  • 2023-11

Vi utforskar specifika fördelar med vägtransporter

Flexibilitet och anpassningsförmåga Det är viktigt att framhålla hur godstransport erbjuder en särpräglad flexibilitet och anpassningsförmåga i dagens snabbrörliga samhälle. Genom sin kapacitet att hantera olika laststorlekar och volymer ger de möjlighet till skräddarsydda lösningar för en mängd olika behov. I denna korta artikel vill vi nedan beskriva de mest framstående fördelarna med vägtransporter. Fördel […]
Läs mer
ADR transport

ADR transport – Säker riskhantering i fokus

ADR transport handlar om transporten av farligt gods på vägar och i terräng. Då farligt gods kan medföra allvarliga risker för människor, miljö och egendom är det nödvändigt att identifiera och hantera dessa risker på ett stringent sätt. För att säkerställa säkerheten krävs att alla inblandade parter följer säkerhetsföreskrifterna noggrant. Innan en transport påbörjas måste […]
Läs mer
Vad reglerar lagen om inrikes vägtransporter

Vad reglerar lagen om inrikes vägtransporter?

Vad reglerar lagen om inrikes vägtransporter? Den är en central och avgörande del av det svenska transportsystemet. Huvudsyftet med lagen är att skapa en säker, effektiv och hållbar vägtransportsektor. Genom att fastställa tydliga regler och riktlinjer syftar lagen till att minimera risker och skapa en rättvis och konkurrenskraftig marknad. Den strävar också efter att upprätthålla […]
Läs mer
Vad är fjärrtransport

Vad är fjärrtransport? En långväga typ av frakt

Vad är fjärrtransport? Det är en typ av transport som förflyttar varor och människor över långa avstånd. Den har bidragit till ökad globalisering och handel, men har också ställt oss inför miljöutmaningar som vi ska utforska senare. Så, vad är fjärrtransport och vilka metoder finns? Det omfattar flera olika transportmetoder, och varje metod har sina […]
Läs mer
Hur stor del av allt gods i Sverige transporteras på lastbil?

Hur stor del av allt gods i Sverige transporteras på lastbil?

Hur stor del av allt gods i Sverige transporteras på lastbil? Det ska vi titta på i denna artikel. Gods- och transportsektorn är en grundläggande och väsentlig komponent i den svenska ekonomin. Den har under historisk tid spelat en avgörande roll för Sveriges utveckling och välstånd. Denna sektor omfattar transporten av varor och gods inom […]
Läs mer
Manuell regenerering partikelfilter - Lastbilar

Manuell regenerering partikelfilter – En djupdykning i teknik och miljöansvar

I dagens samhälle står vi inför en växande oro över luftkvaliteten och dess påverkan på vår hälsa och miljön och i detta sammanhang spelar manuell regenerering av partikelfilter en avgörande roll. Särskilt för moderna dieselfordon, genom att effektivt minska partikelutsläpp och därigenom förbättra luftkvaliteten. Denna artikel tar oss med på en utforskande resa genom regenerering […]
Läs mer
CEMT tillstånd inom transport
  • 2023-08

CEMT tillstånd – En vägledning för internationell godstransport

Inom den globala ekonomin är internationell handel och godstransport av central betydelse, därav även ett CEMT tillstånd. För att underlätta och reglera denna verksamhet används olika tillstånd och avtal. I denna artikel kommer vi att utforska vad tillståndet innebär, dess syfte och giltighet, samt hur det bidrar till att främja internationell godstransport. För mer information […]
Läs mer
Tågfrakt - Ett hållbart transportsätt

Tågfrakt – Ett grönt alternativ inom transportindustrin

Här kommer vi att utforska begreppet ”tågfrakt” och dess ökande popularitet i Sverige. Denna typ av frakt erbjuder ett effektivt, miljövänligt och kostnadseffektivt alternativ till traditionella fraktmetoder. Vi kommer att gå in på fördelarna med tågfrakt, jämföra det med andra fraktalternativ och ge användbara tips för att välja en pålitlig tjänst. Vad är tågfrakt? Tågtransport […]
Läs mer