Säkerhet

Vad är TIG-svets

Vad är TIG-svetsning och vilka hälsorisker medför arbetet?

TIG-svetsning, eller Tungsten Inert Gas svetsning, är en avancerad svetsmetod som använder en icke-förbrukningsbar volframelektrod skyddad av inert gas, vanligtvis argon. Metoden är uppskattad för sin förmåga att producera rena och precisionssvetsar, vilket gör den idealisk för tekniskt krävande tillämpningar. TIG-svetsning är särskilt vanlig inom flygindustrin, bilindustrin, tillverkningssektorn, samt vid underhåll och reparation av tung […]
Läs mer
SS-EN 1627

SS-EN 1627 – En standard för inbrottsskydd till din dörr

SS-EN 1627 är en standard som specificerar motståndskraften för säkerhetsdörrar mot fysiska angrepp och intrångsförsök. Denna standard klassificerar dörrar efter deras förmåga att stå emot intrång med olika nivåer av skydd, såsom RC1, RC2 och RC3. Skalan går idag hela vägen upp till RC6, där de dörrar högre upp i skalan är säkerhetsdörrar för specifika […]
Läs mer
Dörrtrycke
  • 2023-12

Dörrtrycke – Topp 5 unika funktioner

Topp 5 unika funktioner för ett dörrtrycke inkluderar: avancerad cylinderlåsning, bio-metrisk tillgångskontroll, stilfullt design och materialval, mekanisk låssäkerhet och hållbarhet. Med dessa funktioner kan du öka säkerheten, användarvänligheten och estetiken i ditt hem eller företag. Dörrtrycke – 5 riktigt bra funktioner! När det kommer till att välja rätt dörrtrycke är det viktigt att överväga de […]
Läs mer
Slutbleck
  • 2023-12

Slutbleck – En låsfunktion för öppning och stängning av dörren

Slutbleck finns i olika varianter och används i olika sammanhang. Inom byggnadsindustrin säkrar de dörrar och fönster. Möbelindustrin använder blecken för att hålla möbeldelar på plats. I fordonssektorn används de för att säkerställa att dörrar och bagageluckor förblir stängda under färd. Varje variant har unika egenskaper och design som passar dess specifika användning. Slutbleckets funktion […]
Läs mer
Dörrstängare branddörr
  • 2023-12

Dörrstängare branddörr – Smidig och säker stängning

En dörrstängare för branddörr är en mekanisk enhet som reglerar öppnings- och stängningshastigheten på en branddörr och försäkrar att dörren inte slamrar igen. Dess fördelar inkluderar ökad säkerhet genom att förhindra spridning av rök och eld, energieffektivitet genom att bevara inomhusklimatet, ökad tillgänglighet genom enklare dörröppning och bekvämlighet i användning. Denna enhet spelar en viktig […]
Läs mer
Dörrtrycken ytterdörr
  • 2023-11

Dörrtrycken ytterdörr – Funktion och material av handtag och lås

Dörrtrycken ytterdörr – Ett dörrtrycke är en handtagsliknande enhet på en dörr, oftast på ytterdörren. Dess funktion är att ge användaren ett grepp för att öppna eller stänga dörren smidigt och säkert. Det är en viktig detalj som både påverkar dörrens funktionalitet och estetik, och det kan också ha betydelse för säkerheten genom att fungera […]
Läs mer
Hur säker är en säkerhetsdörr?
  • 2023-11

Hur säker är en säkerhetsdörr? En livsviktig fråga

Hur säker är en säkerhetsdörr? Det ska vi utforska här. Den utgör en viktig investering när det kommer till att skydda våra ägodelar och våra familjer, och den är mycket mer än bara en vanlig dörr. Den är speciellt utformad och konstruerad för att erbjuda en högre grad av säkerhet och skydd. Dessa dörrar utgör […]
Läs mer
Justera slutbleck ytterdörr

Justera slutbleck ytterdörr – En guide

Justera slutbleck ytterdörr kan vara en relativt enkel uppgift om du gör rätt. Det är en viktig del av underhållsprocessen. Du kan öka livslängden på blecket och säkerställa att din dörr fortsätter att fungera korrekt och säkert under många år framöver. Förberedelser, förebyggande åtgärder och regelbundet underhåll är en investering i både säkerhet och energieffektivitet. […]
Läs mer
Justera slutbleck assa

Justera slutbleck Assa – Säkerställ korrekt låsning

Justera slutbleck Assa – Ett välkänt och pålitligt namn inom lås- och säkerhetsbranschen är Assa. Det är en ledande aktör inom låsindustrin och deras produkter används över hela världen. Slutbleck är en grundläggande komponent i låssystemet och har en avgörande roll för att säkerställa att dörren förblir låst och byggnaden skyddad. De finns i olika typer […]
Läs mer
Montera dörrlås

Montera dörrlås – Att tänka på vid montage av lås

Montera dörrlås är en viktig åtgärd för att säkerställa din och din familjs trygghet. Med rätt kunskap och verktyg kan du förbättra säkerheten i ditt hem och minimera risken för obehörig åtkomst. Det finns en mängd olika dörrlåstyper tillgängliga på marknaden. Några av de vanligaste inkluderar cylinderlås, dörrhandtag med inbyggda lås, dörrkarmar och avancerade elektroniska låssystem. […]
Läs mer
Stöld genom inbrott
  • 2023-11

Stöld genom inbrott – Hur kan det förebyggas?

Stöld genom inbrott är något som många oroar sig för. Denna typ av brott utgör inte bara en ekonomisk risk utan kan också ha en betydande påverkan på de drabbades känslomässiga välmående. Konsekvenserna kan vara förödande för offren. Utöver den uppenbara ekonomiska förlusten, där värdefulla föremål och egendom kan gå förlorade, kan offren uppleva en […]
Läs mer
Inbrott när man är hemma
  • 2023-11

Inbrott när man är hemma – Vad gör man?

Inbrott när man är hemma är en fruktansvärd händelse som kan skapa en känsla av otrygghet och rädsla. Det är viktigt att vara medveten om hur dessa händelser kan inträffa och vilka åtgärder som kan vidtas för att minimera riskerna. Inbrott när man är hemma – Hur kan det ske? Tjuvar, som är skickliga på […]
Läs mer
ADR transport

ADR transport – Säker riskhantering i fokus

ADR transport handlar om transporten av farligt gods på vägar och i terräng. Då farligt gods kan medföra allvarliga risker för människor, miljö och egendom är det nödvändigt att identifiera och hantera dessa risker på ett stringent sätt. För att säkerställa säkerheten krävs att alla inblandade parter följer säkerhetsföreskrifterna noggrant. Innan en transport påbörjas måste […]
Läs mer
Byta lås säkerhetsdörr

Byta lås säkerhetsdörr – Nyckeln till ökad säkerhet

Byta lås säkerhetsdörr – Det är en mycket viktig åtgärd för att öka tryggheten och minska risken för inbrott. Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet är säkerhetsdörrar en effektiv åtgärd för att minska risken för inbrott. Genom att byta lås på din säkerhetsdörr, särskilt om det befintliga låset är slitet eller om du har flyttat till […]
Läs mer
Säkerhetsdörr klass 4

Säkerhetsdörr klass 4 – En bättre klass, helt enkelt

Säkerhetsdörr klass 4 är en typ av dörr som är utformad för att erbjuda en hög nivå av skydd mot inbrott, brand och ljud. Dessa dörrar representerar därmed en investering i såväl säkerhet som komfort. Deras avancerade teknologi och noggrant utformade specifikationer gör dem till ett pålitligt val för dem som prioriterar säkerheten i sina […]
Läs mer
Säkerhetsdörr klass 6

Säkerhetsdörr klass 6: När optimalt skydd är viktigt

Säkerhetsdörr klass 6 är en högspecialiserad kategori av dörrar som används där säkerhet är av största vikt. Dessa dörrar representerar toppskiktet när det kommer till säkerhetsteknik. De används främst i högriskmiljöer och infrastrukturer som banker, juvelerarbutiker, militära anläggningar och ambassader. Dessa platser behöver maximalt skydd för att förhindra oönskade händelser. Dessutom väljer allt fler privatpersoner […]
Läs mer
Brandklassning EI30

Brandklassning EI30 – En nödvändighet för brandsäker konstruktion

Kortfattat, vad är brandklassning EI30? Brandklassning är en avgörande komponent i konstruktionssäkerheten. Speciellt fokus ligger på ”brandklassning EI30”, en term som används för att beskriva material och konstruktioners motståndskraft mot eld i minst 30 minuter. Denna klassificering är inte bara en teknisk specifikation, utan också en vägvisare för att bygga säkrare miljöer. Vikten av brandklasser […]
Läs mer
Branddörrar EI60

Branddörrar EI60: En nyckelkomponent för rejält brandskydd

Vad som står mellan en gnista och en katastrof kan ofta vara så litet som en välplacerad branddörr, särskilt de som är märkta med brandklass ”Branddörrar EI60”. Denna tekniska term har blivit en ledstjärna för industriella miljöer, bostadsområden och andra platser där brandsäkerhet är av yttersta vikt. Med tanke på den ökade urbaniseringen och de […]
Läs mer
Säkerhetsdörr klass 3

Säkerhetsdörr klass 3: En klass för sig

Säkerhetsdörrar klass 3 utgör en viktig komponent när det kommer till att säkerställa trygghet och skydd i hemmet eller på arbetsplatsen. Denna typ av dörrar har utvecklats för att möta höga krav på säkerhet och har blivit alltmer populära bland bostadsägare och företagare. I den här artikeln kommer vi att utforska de olika aspekterna av […]
Läs mer
Vad kostar det att byta lås på en säkerhetsdörr?
  • 2023-10

Dörrguide: Vad kostar det att byta lås på en säkerhetsdörr?

Dörren är ofta den första barriären i en byggnad. Om du upptäcker att låset på dörren har gått sönder, ställer du dig säkert frågan: Vad kostar det att byta lås på en säkerhetsdörr? Säkerheten i industribyggnader och lokaler står i fokus när det kommer till företagsansvar. Otillräcklig låssäkerhet kan innebära enorma risker, inte bara ekonomiskt […]
Läs mer
Hur vet man om man har en säkerhetsdörr

Hur vet man om man har en säkerhetsdörr?

Detta inlägg är till för att ge dig råd för att svara på frågan: Hur vet man om man har en säkerhetsdörr? Att känna sig trygg i sitt hem eller på sin arbetsplats börjar med att utvärdera sin säkerhet och att förstå vilken typ av dörr man har. Just en säkerhetsdörr går utöver den traditionella […]
Läs mer
Tvåfunktionslås ytterdörr
  • 2023-10

Tvåfunktionslås ytterdörr: Inget vanligt lås

I denna artikel ska vi utforska ämnet tvåfunktionslås ytterdörr och granska det ur olika perspektiv för att ge dig en förståelse av dess betydelse för säkerheten i ditt hem. Vad denna typ av lås kännetecknas av är just är att det erbjuder två lager av skydd, vilket är ett populärt val bland säkerhetsmedvetna individer. Läs  […]
Läs mer
Låscylinder innerdörr
  • 2023-09

Låscylinder innerdörr: Hur kan den göra byggnaden mer trygg?

Säkerhet i hemmet och på arbetsplatsen är en prioritet för de flesta människor och där kommer låscylindrar för innerdörrar in i konversationen. Att veta att du och din familj är skyddade i din egen bostad, eller att du och dina arbetskollegor sitter i en säker byggnad, ger trygghet och frid. Dessa små men kraftfulla enheter […]
Läs mer
säkerhet på arbetsplatsen

Säkerhet på arbetsplatsen: Var trygg på jobbet

Säkerhet på arbetsplatsen är en fundamental aspekt av alla företags verksamhet som aldrig kan överskattas. Det är inte bara en laglig skyldighet att se till att arbetsplatsen är säker för de anställda; det är också en moralisk och affärsmässig skyldighet. I denna utförliga text kommer vi att fördjupa oss i ämnet och utforska dess olika […]
Läs mer