Inbrott när man är hemma

Inbrott när man är hemma – Vad gör man?

 • 2023-11

Inbrott när man är hemma är en fruktansvärd händelse som kan skapa en känsla av otrygghet och rädsla. Det är viktigt att vara medveten om hur dessa händelser kan inträffa och vilka åtgärder som kan vidtas för att minimera riskerna.

Inbrott när man är hemma – Hur kan det ske?

Tjuvar, som är skickliga på att utnyttja möjligheter och identifiera svagheter i säkerheten, kan ta sig in i bostäder obemärkt. Det är viktigt att förstå de vanligaste tillvägagångssätten för inbrott när någon är hemma för att kunna vidta effektiva förebyggande åtgärder.

Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) är det mest förekommande tillvägagångssättet att tjuvarna tar sig in genom olåsta dörrar eller fönster. Denna metod utnyttjar ofta brister i säkerheten där boende glömmer att låsa sina bostadsdörrar eller fönster. Vidare kan tjuvar också utnyttja svagheter i säkerhetssystem eller äldre lås som lätt kan forcera. Det sker vanligtvis under tider då människor är mindre vaksamma, såsom kvällar och nätter. Tjuvar föredrar dessa tider eftersom chansen att påträffa de boende är lägre. Mörka och öde områden kan också vara mer lockande för tjuvar, eftersom de har mindre risk att bli upptäckta. Att förstå dessa metoder och tidpunkter är avgörande för att vidta lämpliga åtgärder för att förebygga detta. Genom att öka medvetenheten om säkerhet och genomföra effektiva åtgärder kan man minska risken för att bli ett offer.

Förebyggande åtgärder

För att minimera risken för inbrott när man är hemma är det viktigt att vidta förebyggande åtgärder. Polismyndigheten rekommenderar installationen av säkerhetssystem och larm i bostaden. Dessa system kan avskräcka tjuvar och varna de boende och myndigheterna om något inträffar. Moderna säkerhetssystem kan även kopplas till mobilappar för fjärrövervakning, vilket ger en ökad känsla av trygghet. Att förstärka dörrar och fönster är en annan bra åtgärd för att förhindra inbrott. Starkare lås med säkerhetsglas kan göra det betydligt svårare för tjuvar att ta sig in.

Förebyggande åtgärder för dörrar
För att effektivt minimera risken är det viktigt att lägga fokus på dörrarna, som ofta är den primära ingångspunkten för tjuvar. Här är några förebyggande åtgärder som kan hjälpa till att göra dom mer säkra:

 • Köp starka dörrar: Se till att ditt hem har starka dörrar tillverkade av slitstarka material, som massivt trä eller stål. Dörrar med en massiv kärna är betydligt svårare att bryta sig in genom än tunna eller ihåliga varianter.
 • Säkra lås: Investera i högkvalitativa lås som är svåra att manipulera. Dörrar bör ha säkerhetslås, dörrkedjor eller dörrspioner för extra skydd. Dörrlås bör vara installerade både nära golvet och högre upp för att förhindra intrångsförsök. Motorlås är ett förslag på en bra säkerhetsåtgärd. Läs mer på www.gothes.se
 • Säkerhetsglas: Om möjligt, använd dörrar med säkerhetsglas. Det här glaset är förstärkt och svårt att krossa, vilket gör det svårt för tjuvar att bryta sig igenom. För ytterligare förstärkning kan en skyddande film appliceras på glaset.
 • Dörrförstärkning: Använd dörrförstärkningssystem som kan installeras runt dörren och dess karm. Dessa system gör det ännu svårare för tjuvar att forcera dörren.
 • Dörrtrösklar: Installera kraftiga dörrtrösklar som förhindrar tjuvar från att skjuta in verktyg eller försöka bända upp dörren.
 • Förhindra kända svagheter: Se till att det inte finns några svaga punkter runt dörrarna, som trasiga dörrkarmar eller skadade lås. Dessa behöver omedelbart åtgärdas för att upprätthålla säkerheten.
 • Belysning: Installera bra belysning vid dörrarna och omgivningen runt ditt hem. Sensorlampor som aktiveras vid rörelse är särskilt effektiva och kan avskräcka tjuvar från att närma sig.
 • Grannsamverkan: Engagera dig i grannsamverkan och informera dina grannar om din resa om du lämnar hemmet under en längre tid. Grannar kan vara extra ögongodis och rapportera misstänkta aktiviteter.
Inbrott när man är hemma
Om du har fått besök av tjuvar är det viktigt att bevara brottsplatsen intakt.

Inbrott när man är hemma – Vad ska man göra?

Om du, trots alla förebyggande åtgärder, skulle upptäcka ett pågående inbrott när du är hemma, är det av största vikt att agera besinnat och försiktigt. Ditt första och mest avgörande steg bör vara att omedelbart ringa nödnumret 112 och informera polisen om den pågående situationen. Det är polisens uppgift att hantera dessa farliga situationer och skydda dig och dina nära.

För att minimera risken för skada och öka chanserna att tjuvarna blir identifierade och gripna, finns det flera viktiga åtgärder att följa:

 • Håll dig inomhus: Om man upptäcker ett inbrott när man är hemma bör man stanna inomhus med låsta dörrar och fönster, om möjligt. Det är bäst att undvika direkt konfrontation med tjuvarna, eftersom situationen kan bli farlig och våldsam.
 • Var observant: Om du kan göra det på ett säkert sätt, försök att vara så observant som möjligt. Försök att komma ihåg sådana detaljer som tjuvarnas utseende, klädsel och eventuella flyktfordon. Denna information kan vara ovärderlig för polisen när de utreder händelsen.
 • Följ polisens instruktioner: När polisen anländer till platsen, följ deras instruktioner noggrant. De är tränade för att hantera dessa situationer och kommer att avgöra hur man bäst ska gå vidare för att säkerställa säkerheten.
 • Bevara brottsplatsen intakt: Undvik att röra omkring på brottsplatsen eller flytta föremål som tjuvarna kan ha vidrört. Genom att bevara brottsplatsen intakt kan polisen samla viktiga bevis som kan vara avgörande för att lösa fallet.
 • Samarbeta med myndigheterna: Efter händelsen kan det vara nödvändigt att ge vittnesmål och samarbeta med polisen i deras utredning. Att vara samarbetsvillig och ärlig kan hjälpa till att snabbare lösa fallet och ge dig möjlighet att återgå till en känsla av trygghet i ditt hem.

Genom att följa dessa åtgärder och samarbeta med polisen kan du öka dina chanser att överleva en skrämmande situation och hjälpa till att säkerställa att tjuvarna ställs till svars för sina handlingar. Din säkerhet och välmående är av högsta prioritet, och samhället har resurser och stöd för att hjälpa dig i en sådan situation.

Inbrott när man är hemma
Samtalsterapi kan hjälpa mot ångest efter inbrott.

Psykologiska aspekter

Att vara offer för ett inbrott när man är hemma är en traumatisk upplevelse som kan ha betydande psykologiska konsekvenser. Många som har genomgått en sådan händelse drabbas av post-traumatisk stress, en allvarlig reaktion som kan innebära att man känner sig konstant rädd, ångestfylld och upplever återkommande mardrömmar om händelsen. Denna typ av stress kan ha en långvarig inverkan på offrets psykiska hälsa.

För att hantera de psykologiska effekterna är det av största vikt att söka professionell hjälp. Enligt Socialstyrelsen kan detta omfatta både kortsiktig och långsiktig psykologisk rådgivning. En erfaren psykolog eller terapeut kan hjälpa offret att bearbeta sina känslor, ångest och rädslor. Genom samtalsterapi och andra lämpliga behandlingar kan offret arbeta igenom traumat och lära sig att hantera dess påverkan på sin mentala hälsa.

Rättsliga aspekter kring inbrott när man är hemma

I Sverige är det viktigt att förstå de rättsliga konsekvenserna för inbrottstjuvar som bryter sig in i ett hem när någon är där. Enligt Brottsbalken är detta en allvarlig brottslig handling som kan resultera i fängelsedom för gärningsmannen eller gärningsmännen. Straffet kan variera beroende på omständigheterna kring inbrottet och gärningspersonens tidigare brottslighet.

Offer för sådana här inbrott har också rättigheter enligt brottsofferlagen. Denna lag ger offret möjlighet att få ersättning och stöd för de skador och förluster de har lidit till följd av brottet. Brottsoffermyndigheten är en viktig instans som kan erbjuda stöd och vägledning för att underlätta processen att ansöka om ersättning och få den hjälp och det stöd man behöver för att återhämta sig efter en traumatisk händelse. Det är av stor betydelse att rättsliga myndigheter tar dessa händelser på allvar och att de agerar i enlighet med lagen för att säkerställa rättvisa och trygghet för offren. Genom att använda rättssystemets resurser kan offren få stöd och rättvisa åtgärder vid behov.

Vår slutsats

Genom att fokusera på säkerheten kring dina dörrar och implementera dessa förebyggande åtgärder kan du avskräcka potentiella tjuvar och öka säkerheten i ditt hem. Att satsa på säkerhetsåtgärder för dörrarna, och att välja dörralternativ som säkerhetsdörrar, är en investering i din trygghet och den fysiska säkerheten för dig och din familj.