SS-EN 1627

SS-EN 1627 – En standard för inbrottsskydd till din dörr

SS-EN 1627 är en standard som specificerar motståndskraften för säkerhetsdörrar mot fysiska angrepp och intrångsförsök. Denna standard klassificerar dörrar efter deras förmåga att stå emot intrång med olika nivåer av skydd, såsom RC1, RC2 och RC3. Skalan går idag hela vägen upp till RC6, där de dörrar högre upp i skalan är säkerhetsdörrar för specifika ändamål. Den här dörren garanterar en hög nivå av säkerhet och trygghet i olika miljöer och byggnader.

SS-EN 1627 – Standard för säkerhetsdörrar

Den här standarden, som även är känd som European Standard EN 1627, är en strukturerad metod för att bedöma säkerhetsdörrars prestanda och tillförlitlighet. Den fastställer tester och klassificeringar som specificerar kraven för bedömning av dörrarnas motståndskraft mot intrångsförsök och påtvingade öppningar. Standarden är av stor betydelse för tillverkare, leverantörer och användare av säkerhetsdörrar för att säkerställa en hög nivå av säkerhet och skydd.

SS-EN 1627
Dörrarna i ett flerbostadshus måste ha en bra skyddsklass.

Hur graderas säkerhetsdörrar enligt SS-EN 1627?

De vanligaste klassificeringarna är RC1, RC2, RC3 och RC4 som används för att beskriva nivån av säkerhet hos säkerhetsdörrar enligt standarden SS-EN 1627. Klassificeringarna omfattar systematiskt olika nivåer av skydd, där varje nivå representerar en högre grad av motståndskraft. RC1 erbjuder grundläggande skydd medan RC4 erbjuder en mycket hög nivå av skydd. Varje klassificering är avsedd för olika miljöer och risknivåer, vilket ger användarna flexibilitet att välja den mest lämpliga dörren för deras behov:

RC1 – Grundläggande skydd för lägre riskmiljöer

RC1-dörrar erbjuder en grundläggande nivå av skydd mot enklare angrepp och intrångsförsök. De är avsedda för användning i miljöer med lägre risk för intrång, där säkerhetsbehoven inte är lika höga som i mer utsatta områden.

Egenskaper och funktioner
RC1-dörrar är oftast konstruerade med grundläggande säkerhetsfunktioner som gör det svårare för inkräktare att forcera dörren. De kan ha förstärkta lås och gångjärn samt andra säkerhetsåtgärder för att förhindra oönskat intrång.

Användningsområden
Dessa dörrar är lämpliga för olika typer av byggnader och fastigheter, inklusive privata bostäder, små företagslokaler och mindre offentliga byggnader. De är lämpliga för områden där risken för intrång bedöms som låg eller där säkerhetsbudgeten är begränsad.

Fördelar med RC1-dörrar
RC1-dörrar erbjuder ett grundläggande skyddsnivå som kan vara tillräckligt för många användare med lägre säkerhetskrav. De är kostnadseffektiva och erbjuder en balans mellan säkerhet och budget. Dessutom kan installationen av RC1-dörrar bidra till att öka tryggheten och minska risken för obehörigt intrång i fastigheten. Dessa dörrar kan vid förråds- och källarutrymmen med fördel utrustas med ett dörrstopp. Detta förhindrar att dörren flyger upp vid blåst och säkerställer en kontrollerad öppning av dörr, med ett stopp i öppet läge.

RC2 – Högre skyddsnivå för bostäder och mindre kommersiella fastigheter

RC2-dörrar representerar en ökning i motståndskraft jämfört med RC1 och är speciellt utformade för att tillgodose säkerhetsbehoven i bostäder och mindre kommersiella fastigheter. Dessa dörrar är konstruerade för att kunna motstå mer avancerade intrångsförsök och därigenom öka användarnas trygghet:

Egenskaper och funktioner
RC2-dörrar är vanligtvis utrustade med förstärkta lås, gångjärn och andra säkerhetsåtgärder som gör det svårare för inkräktare att bryta sig igenom. Deras konstruktion är anpassad för att möta kraven för ökad säkerhet utan att kompromissa med användarvänligheten.

Användningsområden
Dessa dörrar är idealiska för bostäder, lägenheter, mindre kontorslokaler och andra kommersiella fastigheter där säkerheten är av större betydelse. De erbjuder en högre nivå av skydd jämfört med RC1-dörrar och är särskilt lämpade för platser där risken för intrång kan vara något högre.

Fördelar med RC2-dörrar
RC2-dörrar ger användarna ökad trygghet och säkerhet genom sin förmåga att motstå mer avancerade intrångsförsök. De erbjuder en balans mellan prestanda och kostnad och är ett populärt val för dem som söker en högre nivå av säkerhet utan att behöva investera i de dyraste alternativen på marknaden.

RC3 – Avancerat skydd för högriskmiljöer

RC3-dörrar representerar en betydande ökning av säkerhetsnivån jämfört med både RC1 och RC2 och är specifikt utformade för att möta kraven i högriskmiljöer. Dessa dörrar är konstruerade för att kunna motstå mer sofistikerade angrepp och utgör en pålitlig barriär för att säkra värdefulla tillgångar.

Egenskaper och funktioner
RC3-dörrar är vanligtvis utrustade med avancerade säkerhetsfunktioner, inklusive förstärkta lås och gångjärn samt tillverkade i robusta material som gör det mycket svårt för inkräktare att forcera dörren. Deras konstruktion är utformad för att klara av de mest krävande intrångsförsöken och skydda mot potentiella hot.

Användningsområden
Dessa dörrar är idealiska för högriskmiljöer såsom banker, butiker, juvelerarbutiker och andra platser där värdet på tillgångarna är högt och risken för intrång är betydande. De erbjuder en hög nivå av säkerhet och trygghet och är utformade för att möta de specifika behoven i sådana miljöer.

Fördelar med RC3-dörrar
RC3-dörrar ger användarna en avancerad skyddsnivå och en pålitlig barriär mot intrångsförsök. Deras robusta konstruktion och avancerade säkerhetsfunktioner gör dem till ett pålitligt val för dem som behöver säkra värdefulla tillgångar och skydda mot potentiella hot.

RC4 – Hög nivå av skydd för extrema riskmiljöer

RC4-dörrar representerar en hög nivå av säkerhet och är avsedda för användning i extrema riskmiljöer där skyddet av värden eller kritisk infrastruktur är avgörande. Dessa dörrar är konstruerade för att kunna motstå även de mest aggressiva intrångsförsöken och ger en oöverträffad känsla av säkerhet för användarna.

Egenskaper och funktioner
RC4-dörrar är vanligtvis tillverkade av extremt robusta material och är utrustade med avancerade säkerhetsfunktioner såsom förstärkta lås, gångjärn och andra säkerhetsdetaljer. Deras konstruktion är utformad för att klara av de mest krävande intrångsförsöken och utgör en pålitlig barriär mot obehörig åtkomst.

Användningsområden
Dessa dörrar är idealiska för extrema riskmiljöer såsom bankvalv, militära anläggningar, regeringsbyggnader och andra platser där skyddet av höga värden eller kritisk infrastruktur är av största vikt. De erbjuder den högsta nivån av säkerhet och trygghet och är utformade för att möta de mest krävande säkerhetskraven.

Fördelar med RC4-dörrar
RC4-dörrar ger användarna en oöverträffad känsla av säkerhet och trygghet genom sin förmåga att motstå även de mest aggressiva intrångsförsöken. Deras robusta konstruktion och avancerade säkerhetsfunktioner gör dem till det optimala valet för dem som behöver säkra extrema riskmiljöer och skydda höga värden eller kritisk infrastruktur.

Se även: www.stoldskyddsforeningen.se/foretag/sakerhetsguider/inbrottsskydd/dorrar-for-skyddsklasser/

Hur utförs testerna enligt SS-EN 1627?

Testerna enligt SS-EN 1627 följer noggrant definierade metoder och procedurer för att säkerställa en enhetlig och pålitlig bedömning av dörrarnas motståndskraft. Dessa testmetoder är utformade för att simulera olika typer av intrångsförsök och påtvingade öppningar som en dörr kan utsättas för i verkligheten.

Fysiska angrepp och påfrestningar
Testerna innefattar olika former av fysiska angrepp, inklusive mekaniska påfrestningar och användning av olika verktyg och vapen. Syftet med dessa tester är att utvärdera dörrens förmåga att motstå olika typer av intrångsförsök och bedöma dess övergripande motståndskraft mot brottsliga handlingar.

Simulerade scenarier
Under testerna simuleras olika scenarier av intrångsförsök, vilket inkluderar försök att forcera dörren med hjälp av olika verktyg och metoder. Det kan innefatta användning av kofot, hammare, borrar och andra verktyg som ofta används av inkräktare för att försöka bryta sig igenom dörrar.

Bedömning av prestanda och motståndskraft
Resultaten av testerna används för att bedöma dörrens prestanda och motståndskraft mot intrångsförsök. Baserat på dessa resultat klassificeras dörrarna enligt deras förmåga att stå emot olika nivåer av påfrestningar och angrepp. Detta möjliggör en objektiv bedömning av dörrarnas säkerhet och ger användarna en klar indikation på deras skyddsnivå.

Standardiserad metodik
En viktig aspekt av testerna enligt SS-EN 1627 är att de följer en standardiserad metodik som säkerställer jämförbara resultat mellan olika dörrmodeller och tillverkare. Detta gör det möjligt för användarna att göra informerade val när de väljer säkerhetsdörrar och säkerställer att de uppfyller sina specifika säkerhetskrav.

SS-EN 1627
Du kanske behöver en säkrare dörr?

Vad finns det för andra säkerhetsdörrar?

I jakten på en trygg och skyddad miljö sträcker sig utbudet av säkerhetsdörrar långt bortom en enda standard. Denna del av vår resa genom säkerhetsdörrar tar oss genom en mångfald av alternativ som erbjuder specialiserade funktioner för att möta olika behov och krav.

Branddörrar
Branddörrar är en typ av säkerhetsdörrar som är speciellt utformade för att förhindra spridningen av brand och rök i en byggnad. Dessa dörrar är tillverkade av brandbeständiga material och är utrustade med tätningslister och andra funktioner för att förhindra att brand och rök sprids genom dörröppningen.

Ljudisolerade dörrar
Ljudisolerade dörrar är utformade för att minimera ljudgenomträngning genom dörröppningen och skapa en tystare och mer avskild miljö. Dessa dörrar är vanligtvis tillverkade av tunga och täta material som effektivt absorberar och dämpar ljudvågor, vilket gör dem lämpliga för användning i ljudkänsliga miljöer som inspelningsstudior, teatrar och kontorsrum.

Dörrar med specialanpassade lås- och låssystem
Dörrar med specialanpassade lås- och låssystem är utformade för att uppfylla specifika säkerhetskrav eller behov hos användaren. Dessa dörrar kan vara utrustade med avancerade lås, digitala passersystem eller andra säkerhetsfunktioner för att säkerställa en hög nivå av säkerhet och kontroll över åtkomsten till en byggnad eller ett utrymme.

Säkerhetsdörrar med integrerade teknologier
Vissa säkerhetsdörrar kan vara utrustade med integrerade teknologier som till exempel fingeravtrycksläsare, RFID-läsare eller övervakningskameror för att öka säkerheten och övervakningen av dörröppningen. Dessa avancerade säkerhetsfunktioner kan användas för att säkerställa att endast behöriga personer får tillträde till utrymmet och för att övervaka aktiviteterna i närheten av dörren.

Mer läsning om säkerhetsdörrar: www.nordicindustry.net/hur-saker-ar-en-sakerhetsdorr/

SS-EN 1627
Sjukhus kräver robusta säkerhetslösningar.

Vilka lokaler kan SS-EN 1627 användas i?

SS-EN 1627 representerar inte bara en standard för säkerhetsdörrar, utan också en flexibel och mångsidig lösning som passar en rad olika miljöer och byggnader:

Bostadslägenheter
Dessa dörrar är en utmärkt säkerhetslösning för bostadslägenheter där boende vill ha trygghet och skydd mot intrångsförsök.

Företagslokaler
För företag är säkerheten av stor betydelse, och dessa dörrar erbjuder en pålitlig barriär för att skydda mot obehörig åtkomst och stöld.

Offentliga byggnader
Offentliga byggnader, såsom skolor, sjukhus och kommunala kontor, kräver robusta säkerhetslösningar, och dörrar med denna standard kan möta dessa behov effektivt.

Institutioner
Institutioner som banker och juvelerarbutiker, där skyddet av värdefulla tillgångar är avgörande, kan dra nytta av installationen av dessa dörrar för att förhindra intrångsförsök.

Industriella faciliteter
Industriella faciliteter och lagringsutrymmen kan vara särskilt utsatta för brott, och de här dörrarna kan erbjuda en robust säkerhetslösning för att skydda mot stöld och intrång.

Fördjupning

Vill du få en mer djupgående information om säkerhetsdörrar, olika klasser och tillbehör? Då är vårt tips att läsa denna guide: Köpguide säkerhetsdörrar.