Hur vet man om man har en säkerhetsdörr

Hur vet man om man har en säkerhetsdörr?

Detta inlägg är till för att ge dig råd för att svara på frågan: Hur vet man om man har en säkerhetsdörr? Att känna sig trygg i sitt hem eller på sin arbetsplats börjar med att utvärdera sin säkerhet och att förstå vilken typ av dörr man har. Just en säkerhetsdörr går utöver den traditionella funktionen av en dörr. Den är designad för att stå emot försök till inbrott och erbjuda extra lager av skydd.

Hur vet man om man har en säkerhetsdörr?

Dörrar är mer än bara inträde- och utgångspunkter; de är vår första linje av försvar mot oönskade intrång. Det finns dock många dörrtyper, och inte alla är lika effektiva för att skydda din bostad eller arbetsplats. Så, hur vet man om man har en säkerhetsdörr? Att förstå de bakomliggande säkerhetsklasserna och hur de appliceras på dörrar är nyckeln till svaret.

Hur vet man om man har en säkerhetsdörr

Förstå säkerhetsklasser

Säkerhetsklasser, ibland kallade säkerhetsgrader eller säkerhetsnivåer, är standarder som definierar en dörrs förmåga att motstå vissa typer av hot. De fastställs ofta av nationella eller internationella organisationer och baseras på en serie av testprotokoll som varierar beroende på region och branschorganisation.

 • Testningsmetoder: Dessa klasser bestäms genom rigorösa tester där dörrar utsätts för olika former av fysiskt våld, som att använda bultskärare, kofötter, borrmaskiner och till och med yxor. Vissa tester kan också omfatta brandresistans eller tålighet mot explosiva anordningar.
 • Säkerhetsklassernas nivåer: Medan det specifika namngivningen kan variera beroende på landet eller organisationen, kan säkerhetsklasserna ofta delas in i basnivå (RC1-RC2), mellannivå och högnivå (RC3-RC6). Varje nivå är avsedd att stå emot en viss grad av hot. Till exempel kan en basnivådörr vara tillräcklig för att avskräcka enklare inbrottstjuvar, medan en dörr med högsta nivå skulle kunna motstå ett organiserat inbrottsförsök med specialverktyg.
 • Identifiera dörrens säkerhetsklass: Om du undrar om du har en säkerhetsdörr, bör du leta efter specifika märkningar på din dörr. Ofta finns dessa på dörrens kant, nära låset eller på insidan av dörren för att inte vara direkt synliga för potentiella inbrottstjuvar.
 • Materialets roll i säkerhetsklasserna: Förutom testningsmetoderna är dörrens material också viktigt när det kommer till säkerhetsklassning. Medan en dörr av massivt stål kan ha en högre säkerhetsklass, kan en dörr med ett kärnmaterial av stål men med en yta av hårdved också uppfylla kraven för en viss säkerhetsklass.
 • Överväg andra faktorer: Det är viktigt att förstå att även om en dörr uppfyller en viss säkerhetsklass, kan dess effektivitet minska om den inte installeras korrekt. Ett svagt dörrkarm, felaktig installation eller skadade lås kan kompromissa dörrens säkerhet oavsett dess klass.

MaxiDoor är en svensk dörrtillverkare, för mer information om ämnet gå in på: www.maxidoor.se.

Materialens betydelse i säkerhetsdörrar

En annan aspekt att tänka på när man funderar över hur vet man om man har en säkerhetsdörr är dörrens material. Material som stål, särskilt kallvalsat stål, erbjuder högre säkerhetsnivåer än konventionellt trä. Kombinationer av material, som en stålkärna omgiven av hårdved, kan ge både estetik och säkerhet.

Hur vet man om man har en säkerhetsdörr?

Funktioner som differentierar
Utöver material och lås, finns det andra funktioner som kan indikera om du har en säkerhetsdörr. Exempelvis kan härdade gångjärn och borrningsskydd vara indikatorer på en högre säkerhetsnivå. Ljudisolering, även om det inte direkt relaterar till inbrottsskydd, kan vara ett tecken på en välkonstruerad dörr.

 • Härdade gångjärn

  Förstärker dörrens motståndskraft mot utbrytningsförsök och fysisk manipulation. Kan vara bedömda enligt relevanta standarder för gångjärn, såsom DIN 18272.

 • Borrningsskydd

  En förstärkning som förhindrar eller försvårar urborrning av låscylindern. Ingår ofta i låscylinders betyg enligt EN 1303.

 • Förstärkta ramar

  Ramkonstruktioner förstärkta för att stå emot fysisk attack och tvångsöppning. Ramars robusthet kan bedömas enligt standarder som ISO 1627-1630.

 • Säkerhetsglas

  Glas som är härdade eller laminerade för att motstå brott och inbrott. Testas ofta enligt EN 356 för dess motståndskraft mot manuella anfall.

 • Brandskydd

  Material och konstruktion som motstår brand och rök. Kan certifieras enligt standarder som EN 1634-1 för brandmotstånd.

 • Ljudisolering

  Byggteknik som minskar buller, indikerande högkvalitativ konstruktion och komfort. Ljudisoleringsvärden kan fastställas enligt ISO 10140-2.

 • Värmeisolering

  Förbättrar inomhusklimatet och energieffektivitet genom att minimera värmeförlust. U-värden och energieffektivitetsbetyg kan mätas enligt standarder som ISO 10077-1.

 • Skydd mot väderelement

  Konstruktion och material som erbjuder motståndskraft mot regn, vind och extrema temperaturer. Testning och certifiering kan ske enligt EN 14351-1 för ytterdörrars prestanda.

 • Spionhål eller kamerasystem

  Möjliggör visuell identifiering av besökare utan att behöva öppna dörren. Kamerasystem kan utvärderas och certifieras enligt ISO/IEC 27001 för informationssäkerhet.

 • Multilåssystem

  Flera låspunkter som ökar säkerheten mot inbrott. Multilåssystem kan vara en del i klassificering enligt EN 1627-1630 för motstånd mot inbrott.

 • Inbrottsskydds klassning

  Indikerar en dörrs förmåga att stå emot inbrottsförsök. Inbrottsskydd klassificeras ofta enligt SS EN 1627-1630.

 • Slutbleck

  Metallkomponent som ger en säker fastpunkt för låsbulten eller fallet i ramen. Viktiga för den övergripande säkerheten och ofta en del i låsets och dörrarnas säkerhetsbedömning.

 • Spanjolett

  Ett låssystem som låser dörren på flera punkter längs kanten, vilket ger förhöjd säkerhet. Del av en dörrs övergripande säkerhetsbedömning och kan bidra till högre säkerhetsklassning enligt EN 1627-1630.

Hur vet man om man har en säkerhetsdörr
Motorlås och liknande säkerhetsmekanismer är kritiska för dörrars funktion och säkerhet.
Motorlåsens roll i en säkerhetsdörr

När man överväger hur vet man om man har en säkerhetsdörr, är en viktig aspekt att se över motorlås. Dessa lås erbjuder en överlägsen nivå av säkerhet jämfört med konventionella lås. Motorlås från t.ex. Göthes är ofta kopplade till moderna teknologier som kodlås, larmsystem samt biometrisk identifiering, som fingeravtryck eller ansiktsigenkänning.

Guide: Hur vet man om man har en säkerhetsdörr?
 • Börja med att titta på dörrens yttre och inre yta. Många gånger, om dörren har en särskild säkerhetsklassning, kommer den att ha en etikett, klistermärke eller inprägling som anger klassningen. Denna information kan ofta hittas nära botten av dörren, på kanten som möter dörrkarmen, eller i närheten av gångjärnen. Håll utkik efter saker som ex. RC2 som står för dörrens säkerhetsklassning. Dörren kan ha allt från RC1 till RC6, vanligast är dock RC2-RC4.
 • Kolla på låset:
  Högre säkerhetsklassade dörrar tenderar att ha mer komplexa lås. Om ditt lås har flera bultar, särskilt de som går i olika riktningar (uppåt, nedåt och sidledes), kan det vara en indikation på en högre säkerhetsklassning.
 • Material och konstruktion:
  Känn på dörrens tyngd och tjocklek. Säkerhetsdörrar är vanligtvis tyngre och tjockare än standarddörrar. Om dörren känns särskilt solid och tung, kan det vara ett tecken på en högre säkerhetsklassning.
 • Inspektion av gångjärn:
  Gångjärnen på säkerhetsdörrar är ofta inbyggda eller skyddade för att förhindra manipulering. Titta på hur gångjärnen är fästa och om det finns extra säkerhetsplattor eller andra förstärkningar.
 • Konsultera dörrens manual eller tillverkarens information:
  Om du fortfarande är osäker efter en visuell inspektion kan du leta efter en manual eller installationsguide som följde med dörren vid inköp. Där bör det finnas detaljer om dörrens specifikationer och säkerhetsklassning. Om manualen inte är tillgänglig kan du också besöka tillverkarens webbplats eller kontakta dem direkt för information baserat på dörrens modellnummer.
Avslutande rekommendationer

Om du trots denna information finner dig själv undra hur vet man om man har en säkerhetsdörr, kan det vara värt att konsultera en expert. Genom att förstå de tekniska detaljerna och de olika funktionerna i din dörr kan du göra eventuella uppgraderingar och således öka tryggheten i ditt hem eller på din arbetsplats.