Handtag glasdörr

Handtag till glasdörr – en specialprodukt

  • 2023-12

Handtag för glasdörrar skiljer sig betydligt från vanliga dörrhandtag. De är inte bara estetiska tillägg utan spelar en avgörande roll i dörrarnas funktion och säkerhet. Denna artikel utforskar de unika aspekterna av handtag till glasdörr, deras montering, och de beslag som behövs för att komplettera en glasdörr.

Särdrag hos handtag till glasdörr

Handtag till glasdörrar kräver en speciell design för att kunna monteras säkert på glasets yta. Skillnaden ligger i hur handtagen fäster, deras material, och hur de samverkar med dörrens övergripande design.

Fästmetod
Till skillnad från traditionella dörrar där handtaget är skruvat i trä eller annat massivt material, monteras handtag till glasdörr vanligtvis med hjälp av klämfästen, limning eller genom att vara integrerade i själva dörren. Detta kräver en hög precision och en design som tar hänsyn till glasets skörhet.

Materialval
Handtag till glasdörr är ofta tillverkade av material som rostfritt stål, mässing eller ibland till och med glas för att matcha dörrens estetik. De behöver vara robusta men samtidigt tillräckligt eleganta för att komplettera glasets genomskinliga natur.

Estetik och funktionalitet
Designen av dessa handtag betonar ofta minimalism och elegans. De måste vara funktionella utan att kompromissa med glasdörrens visuella intryck.

Kompletterande beslag för glasdörrar

Att installera en glasdörr involverar mer än bara handtaget. För att skapa en funktionell och säker glasdörr krävs ytterligare beslag:

  • Lås och Låscylindrar: Speciellt designade för glasdörrar, bör dessa lås vara både säkra och estetiskt tilltalande.
  • Gångjärn: Speciella gångjärn som kan bära glasets vikt och samtidigt tillåta smidig öppning och stängning.
  • Dörrstopp och Tätningslister: För att skydda glaset och säkerställa en mjuk stängning.

Glasdörr handtag

Glasdörrars robusthet och säkerhet

Glasdörrar är inte bara estetiskt tilltalande utan kan också vara nästan lika robusta som en traditionell vägg när de är korrekt konstruerade och installerade. Användningen av laminerat glas, som är motståndskraftigt mot stötar och svårare att bryta, ökar säkerheten avsevärt. Denna typ av glas, ofta använd i bilindustrin, består av flera lager med en plastfilm mellan som håller glaset samman även om det går sönder.

Laminerat glas – kärnan i glasets robusthet
Laminerat glas spelar en nyckelroll i att göra glasdörrar och glasväggar robusta och säkra. Detta material består av två eller flera glaspaneler som är sammanfogade med en eller flera lager av plastfilm, vanligtvis polyvinylbutyral (PVB) eller ethylene-vinyl acetate (EVA).

Högt stötmotstånd
Laminerat glas är betydligt mer motståndskraftigt mot stötar än vanligt glas. När kraft appliceras på glaset, hjälper plastfilmen till att distribuera belastningen över en större yta, vilket minskar risken för att glaset spricker eller går sönder.

Minskat glassplitter
I händelse av att glaset går sönder, håller plastfilmen ihop glasskivorna, vilket minskar risken för skador från vassa glasbitar. Detta är särskilt viktigt i offentliga miljöer och bostäder där personlig säkerhet är en prioritet.

Ljudisolering
Laminerat glas erbjuder också förbättrad ljudisolering jämfört med vanligt glas, vilket är en önskad egenskap i många moderna byggnader.
Glasdörr handtag

Konstruktion och ramverk

För att glasväggar och dörrar ska vara robusta, krävs det inte bara rätt typ av glas, utan också en stark och stabil konstruktion.

Ramar och stödstrukturer håller glaset på plats
Ramar och stödstrukturer för glasväggar och dörrar är ofta tillverkade av hållfasta material som stål eller aluminium. Dessa ramar ger strukturell integritet och säkerställer att glaset hålls ordentligt på plats, även under fysisk belastning.

Glaset fästs in i ramen på ett sätt som ska klara stötar
Monteringsmetoderna för glasväggar och dörrar har utvecklats för att förbättra deras hållbarhet och säkerhet. Moderna monteringstekniker garanterar att glaset är korrekt infäst i ramen och ger en stabil struktur som kan motstå både dagligt bruk och mer extrema förhållanden.

Varför glasväggar och dörrar är robusta

Tack vare dessa tekniska framsteg har glasväggar och dörrar blivit nästan lika robusta som traditionella väggar. De erbjuder inte bara estetisk skönhet och ljusgenomsläpp, utan också säkerhet och hållbarhet. Deras förmåga att stå emot fysisk påverkan och förbli intakta även under svåra förhållanden gör dem till ett attraktivt val för både kommersiella och privata byggnader.
Glasdörr handtag

Sammanfattning om handtag till glasdörr och kringutrustning

Handtag till glasdörrar är specialprodukter som kräver noggrann övervägning både vad gäller design och funktion. Deras unika monteringsmetoder och materialval skiljer dem från traditionella dörrhandtag. När de kombineras med rätt beslag och användning av säkerhetsglas, blir glasdörrar inte bara en elegant del av en inredning utan också en säker och hållbar lösning. Denna kombination av estetik och funktionalitet gör handtag till glasdörrar till en given del av modern byggnadsdesign.

Vill du köpa glasvägg eller glasdörr till ditt kontor? Besök då Göthes Industribeslag för ett stort utbud av glasbeslag och även möjligheten till att bygga din vägg i deras glasväggs-konfigurator. Se mer här.