Hur tillverkas gummi

Hur tillverkas gummi? Extrudering, formgjutning och gummering

 • 2024-05

Gummi är ett av de mest mångsidiga och användbara materialen inom industrin. Men hur tillverkas gummi egentligen och varför är det viktigt att förstå sig på de olika gummityperna och tillverkningsmetoderna? I denna artikel kommer vi att utforska gummitillverkningens olika aspekter, från råvaruutvinning till slutprodukt. Vi kommer även jämföra natur- och syntetgummi och deras användningsområden.

Hur utvinns gummi och var kommer det ifrån?

Gummi kan utvinnas både naturligt och syntetiskt. Naturgummi kommer från latexsaften i gummiträd, främst Hevea brasiliensis, som odlas i tropiska områden som Sydostasien och Afrika. Latex samlas in genom att skära i trädens bark och samla den mjölkaktiga saften som rinner ut.

Syntetgummi, å andra sidan, tillverkas genom kemiska processer där olika monomerer polymeriseras. Vanliga syntetiska gummityper inkluderar butadiengummi (BR), styren-butadiengummi (SBR), och nitrilgummi (NBR). Dessa tillverkas från petroleumprodukter och kan anpassas för att möta specifika krav på prestanda och hållbarhet.

Hur tillverkas gummi

Vilka företag är i behov av gummitillverkning?

Gummi används i en mängd olika branscher, inklusive:

 • Bilindustrin
  Däcktillverkning, tätningar, slangar, och stötdämpare.
 • Byggindustrin
  Tätningar, golvbeläggningar, och vibrationsdämpare.
 • Medicinsk industri
  Handskar, slangar, och medicinska apparater.
 • Elektronikindustrin
  Isolering för kablar och komponenter.

Är du i behov av en leverantör inom gummidetaljer eller gummilister? Läs då mer på Formgummigruppens hemsida för mer information och personlig rådgivning. www.formgummigruppen.se.

Varför väljs just gummi som material i dessa produkter?

Gummits unika egenskaper gör det till ett föredraget material i många applikationer, och dess mångsidighet bidrar till dess utbredda användning inom olika industrier. Nedan följer en mer detaljerad genomgång av de egenskaper som gör gummi så värdefullt:

Hög elasticitet
En av gummits mest framträdande egenskaper är dess elasticitet. Gummi kan sträckas avsevärt och återgå till sin ursprungliga form när sträckningen upphör. Denna egenskap gör gummi optimalt för applikationer som kräver flexibilitet och återställande förmåga. Ett exempel är bildäck, där däckets elasticitet bidrar till att absorbera stötar och ge en smidig körning. Samt i elastiska band och tätningar som behöver kunna anpassa sig till olika former och tryck utan att förlora sin integritet.

Hållbart och motståndskraftigt
Gummi är känt för sin motståndskraft mot slitage, väderpåverkan och kemikalier. Dessa egenskaper gör det till ett långvarigt material i krävande miljöer. I industriella tillämpningar som transportband och packningar utsätts gummi för kontinuerlig friktion och mekanisk stress. Dess förmåga att motstå dessa påfrestningar utan att snabbt brytas ned är avgörande för att upprätthålla effektiviteten och säkerheten i dessa system. Dessutom gör gummits väderbeständighet det lämpligt för utomhusbruk, såsom i takbeläggningar och fönstertätningar, där det måste klara av extrema temperaturer, UV-strålning och fukt.

God formbarhet
Gummits formbarhet är en annan viktig egenskap som gör det mångsidigt. Det kan formas till komplexa och detaljerade former genom olika tillverkningsmetoder som extrudering och formgjutning. Detta är särskilt användbart i applikationer som kräver skräddarsydda delar, såsom i medicintekniska produkter och tätningar för precisionsmaskineri. Formbarheten möjliggör produktionen av komponenter med exakta specifikationer och detaljer, vilket är kritiskt för att säkerställa korrekt funktion och prestanda.

Isolerande egenskaper
Gummi har utmärkta elektriska och termiska isoleringsegenskaper, vilket gör det till ett bra alternativ i många elektroniska och industriella applikationer. Elektriska isolatorer av gummi används för att skydda mot elektriska stötar och kortslutningar i kablar och elektronikkomponenter. Den termiska isoleringen är också värdefull i applikationer där värmeöverföring måste kontrolleras, såsom i packningar för höghastighetsmaskiner och isoleringsmaterial i byggnader. Dessa isolerande egenskaper bidrar till säkerheten och effektiviteten i många tekniska system.

Tillämpningar och fördelar
Den unika kombinationen av elasticitet, hållbarhet, formbarhet och isolering gör gummi till ett ovärderligt material i en mängd olika branscher. I fordonsindustrin används gummi inte bara i däck utan också i komponenter som motorfästen, stötdämpare och slangar, där gummits förmåga att absorbera vibrationer och motstå kemiska angrepp förlänger livslängden på fordonet. Inom byggindustrin används gummi i tätningar, golvbeläggningar och vibrationsdämpare för att förbättra byggnaders hållbarhet och komfort.

Gummi vs. plast – varför väljs ofta gummi istället för plast?

Medan både gummi och plast är polymerer, har de olika egenskaper som gör dem lämpliga för olika användningar. Gummi är överlägset när det kommer till elasticitet och flexibilitet, vilket gör det till ett populärt alternativ för applikationer som kräver dämpning och stötdämpning. Plast, däremot, är mer lämpat för styva och formstabila produkter.

Hur tillverkas gummi

Olika typer av gummi och deras användningsområden

Beroende på typ har gummi specifika egenskaper som gör det särskilt lämpat för vissa specifika tillämpningar. Här är en genomgång av de vanligaste typerna av gummi, deras egenskaper och varför de används i olika applikationer. Samt hur den specifika typen av gummi tillverkas.

Naturgummi
Naturgummi är känt för sin utmärkta elasticitet och styrka. Dessa egenskaper gör det idealiskt för applikationer som kräver hög slitstyrka och flexibilitet, såsom i däck och elastiska band. Naturgummi har också en hög motståndskraft mot rivning och nötning, vilket gör det hållbart under krävande förhållanden. Dess naturliga elasticitet gör det även populärt i medicinska produkter där flexibilitet och biokompatibilitet är viktigt.

Syntetgummi
Syntetgummi, som kan anpassas för att möta specifika behov, tillverkas genom polymerisation av olika monomerer. Styren-butadiengummi (SBR) och nitrilgummi (NBR) är två vanliga typer. SBR används ofta i bilindustrin på grund av dess goda slitstyrka och åldringsbeständighet. Detta gör det till ett kostnadseffektivt val för produkter som måste vara hållbara och pålitliga. NBR kännetecknas av sin utmärkta motståndskraft mot oljor och kemikalier, vilket gör syntetgummi till ett bra val i oljeindustrin såväl som inom fordonsindustrin. Denna kemikalieresistens gör NBR oumbärligt i packningar och tätningar som behöver stå emot aggressiva ämnen.

Silikongummi
Silikongummi är särskilt känt för sin förmåga att motstå extrema temperaturer, både höga och låga. Detta gör det till ett utmärkt val för medicinska implantat och köksredskap, där temperaturtålighet och biokompatibilitet är kritiska. Silikongummi är även mycket motståndskraftigt mot oxidation, UV-strålning och ozon, vilket gör det hållbart och långlivat i utmanande miljöer.

EPDM-gummi
EPDM-gummi (etylen-propylen-dien-monomer) är en syntetgummivariant som utmärker sig för sin väderbeständighet. Detta gör EPDM till ett vanligt val i applikationer som kräver hög motståndskraft mot ozon, UV-strålning och extrema temperaturer. EPDM:s hållbarhet under varierande väderförhållanden gör det idealiskt för användning i tätningar och slangar.

Butylgummi
Butylgummi är känt för sin låga permeabilitet för gaser, vilket gör det användbart i applikationer där lufttäthet är kritisk. Dess utmärkta gasbarriäregenskaper gör det idealiskt för användning i innertuber och slangar där luft- och vätsketäthet är nödvändig. Butylgummi används också i skyddshandskar, särskilt i kemiska miljöer, på grund av dess motståndskraft mot gaser och kemikalier. Dess flexibilitet och hållbarhet vid låga temperaturer gör det till ett bra val för kylförvaringsapplikationer.

Neoprengummi
Neopren är ett syntetiskt gummi med goda mekaniska egenskaper och hög resistens mot oljor, kemikalier och väderpåverkan. Neoprengummi är mycket mångsidigt och används i en mängd olika tillämpningar, från skyddsdräkter och våtdräkter till industriella packningar och tätningar. Dess förmåga att bibehålla flexibilitet över ett brett temperaturintervall gör det idealiskt för både inomhus- och utomhusapplikationer. Neopren används också i isoleringsmaterial och som stötdämpare i många mekaniska system på grund av dess utmärkta dämpningsegenskaper.

Varje typ av gummi erbjuder unika fördelar som gör det särskilt lämpligt för specifika tillämpningar. Elasticiteten, hållbarheten, formbarheten och de isolerande egenskaperna hos gummi gör det till ett mångsidigt och ovärderligt material inom många tekniska och industriella applikationer.

Hur tillverkas gummi

Steg-för-steg: Hur tillverkas gummi?

Att förstå processen bakom gummitillverkning är avgörande för att uppskatta dess mångsidighet och användbarhet inom industrin. Nedan kommer en detaljerad guide av tillverkningsprocessen från råvaruutvinning till färdig produkt.

1. Råvaruutvinning

Naturgummi
Utvinningen av naturgummi börjar med insamlingen av latex från gummiträd, huvudsakligen Hevea brasiliensis. Processen involverar att göra snitt i trädens bark, varpå latexen sipprar ut och samlas i kärl. Den insamlade latexen genomgår sedan en reningsprocess för att avlägsna föroreningar innan den är klar att användas i tillverkningsprocessen.

Syntetgummi
Tillverkningen av syntetgummi sker genom en kemisk process som kallas polymerisation. Här kombineras olika monomerer, såsom butadien och styren, i reaktorer där de bildar polymerer. Dessa polymerer kan anpassas för att möta specifika krav på prestanda och hållbarhet beroende på vilken typ av syntetgummi som önskas.

2. Blandning

Efter råvaruutvinningen blandas gummit med olika tillsatser för att förbättra dess egenskaper. Blandningen innefattar fyllmedel, som ofta är kol eller kiseldioxid, mjukgörare för att öka flexibiliteten, och vulkaniseringsmedel som svavel för att förbättra hållbarheten.

3. Formning

Formningen av gummi sker genom olika metoder beroende på den slutliga produktens specifikationer. Två vanliga metoder är extrudering och formgjutning.

Extrudering
I denna process pressas gummimaterial genom en form, kallad en extruder, för att skapa långa, kontinuerliga former som slangar och gummilister. Extrudering är effektiv för att producera enhetliga produkter i stora volymer.

Formgjutning
Denna metod innebär att gummi sprutas in i en form där det stelnar och antar formens konturer. Formgjutning används för att skapa komplexa och detaljerade produkter. Processen möjliggör hög precision och är idealisk för tillverkning av delar som kräver specifika dimensioner och detaljer.

Gummering
Gummering är processen där ett gummimaterial appliceras på en yta för att förbättra dess egenskaper, såsom grepp, hållbarhet och skydd. Detta kan göras på olika typer av material, inklusive metall, plast och tyg. Gummering används ofta inom industrin för att skapa slitstarka och halkfria ytor på verktyg, maskiner och transportband. Processen involverar vanligtvis rengöring och förberedelse av ytan, applicering av ett bindemedel, och slutligen påläggning av gummimaterialet genom vulkanisering eller limning. Gummerade ytor är också vanliga i hushållsartiklar som handtag och sportutrustning för att förbättra användarvänligheten och säkerheten.

4. Vulkanisering

Vulkanisering är en kritisk process i gummitillverkningen som innebär att gummi upphettas tillsammans med svavel eller andra vulkaniseringsmedel. Under upphettningen bildas tvärbindningar mellan polymerkedjorna, vilket förbättrar materialets elasticitet, hållbarhet och resistens mot kemikalier och temperaturvariationer. Vulkaniseringen kan ske genom olika metoder, inklusive direkt upphettning eller användning av mikrovågor.

5. Efterbehandling

Efter vulkaniseringen genomgår gummiprodukterna en rad efterbehandlingar för att uppnå önskad slutfinish. Detta inkluderar skärning och trimning för att avlägsna överskottsmaterial och ge produkten exakta dimensioner. Ytbehandlingar kan också appliceras för att förbättra produktens estetiska och funktionella egenskaper, såsom att öka motståndskraften mot slitage och UV-strålning.

Med en djupare insikt kring hur gummi tillverkas och de olika stegen som inkluderas hoppas vi att du kan bli en lite bättre inköpare av produkten.

Exempel på produkter där gummi är en del av en helhet

För att förstå hur gummi tillverkas och varför är det viktigt att förstå sig på slutprodukten. Vissa gummidetaljer är som slutförd produkt helt i gummi. Medan andra produkter tillverkas som en nödvändig del i en helhet.

 • Motorer
  Gummitätningar och slangar förbättrar motorns prestanda och hållbarhet.
 • Dörrar
  Gummitätningar säkerställer ljud- och värmeisolering.
 • Industritillämpningar
  Vibrationsdämpare och stötdämpare minskar maskinslitage samt förbättrar arbetsmiljön.

Miljö och hållbarhetsperspektivet

Gummitillverkningens miljöpåverkan är betydande, särskilt vid användning av fossila bränslen för produktion av syntetgummi. Processen genererar inte bara koldioxidutsläpp utan även andra miljöskadliga biprodukter. För att minska denna påverkan arbetar många företag med att utveckla och implementera mer hållbara alternativ. Dessa inkluderar användning av biobaserade syntetiska gummityper och återvinning av gammalt gummi, samt införande av miljövänliga tillverkningsmetoder.

Biobaserade syntetgummityper
Ett av de mest lovande områdena inom hållbar gummitillverkning är utvecklingen av biobaserade syntetgummityper. Istället för att använda petroleum som råmaterial, använder dessa nya gummityper förnybara resurser som majs, socker och andra växtbaserade material. Till exempel kan polyisopren, en av de mest använda gummityperna, syntetiseras från biobaserade monomerer. Denna metod minskar beroendet av fossila bränslen och bidrar till minskade koldioxidutsläpp.

Återvinning av gammalt gummi
Återvinning av gummiprodukter är en annan viktig strategi för att minska miljöpåverkan. Gamla däck och andra gummiprodukter kan samlas in och bearbetas till nya material. Genom att krossa och mala ned det gamla gummit till pulver, kan detta sedan blandas in i nya gummiblandningar eller användas i andra tillämpningar såsom asfalttillsatser, sportgolv och stötdämpande material. Återvinning minskar avfallet som hamnar på deponier och minskar behovet av ny råvara, vilket sparar energi och minskar koldioxidutsläpp.

Certifieringar och standarder
För att säkerställa att tillverkningsprocesserna är så miljövänliga som möjligt kan företag följa internationella standarder och certifieringar som ISO 14001, som är en global standard för miljöledningssystem. Att följa sådana standarder hjälper företag att identifiera och minska miljöpåverkan genom hela produktionskedjan. Genom att förstå hur gummi tillverkas kan du enklare säkerställa att ditt företag eller din underleverantör följer gällande standarder och riktlinjer. Detta är dels en försäkring mot eventuella arbetsmiljö-relaterade problem, men även något som kan hjälpa företaget att få in nya samarbeten.

Samarbete och innovation
Samarbete mellan företag, forskningsinstitutioner och myndigheter är också avgörande för att främja innovation inom hållbar gummitillverkning. Genom att dela kunskap och resurser kan nya, miljövänliga tekniker och material utvecklas och implementeras snabbare och mer effektivt.

Kostnadseffektivitet och fördelar med att jobba med en underleverantör

Att samarbeta med en specialiserad underleverantör kan vara kostnadseffektivt då dessa kan erbjuda skräddarsydda gummilösningar utifrån specifika ritningar och krav. Detta minskar behovet av investeringar i egen produktionsteknik och kompetens, vilket frigör resurser för företaget att fokusera på sin kärnverksamhet.

Avslutande tankar gällande vår guide om hur gummi tillverkas

Sammanfattningsvis är gummi ett helt avgörande material inom många industrier tack vare dess unika egenskaper och mångsidighet. Med en förståelse kring hur gummi tillverkas och de olika typernas specifika fördelar kan företag bättre dra nytta av detta material i sina produkter och ta mer informerade beslut.