Sanitet

VVS besiktning
  • 2023-11

VVS besiktning – Något du inte vill missa

VVS besiktning är en detaljerad inspektion av en fastighets VVS-system som syftar till att identifiera eventuella avvikelser, brister och säkerhetsrisker. Den utförs av auktoriserade besiktningsföretag och har en central roll för att förebygga problem och bevara fastighetens värde, samt se till att dess användare inte utsätts för hälsorisker eller obehagliga överraskningar. Genom att genomföra regelbundna […]
Läs mer
Autocad VVS

Autocad VVS – Från ritning till verklighet

Autocad VVS är ett CAD-program utformat för att förenkla och förbättra VVS-designprocessen. Det används för att skapa detaljerade ritningar, modeller och simuleringar av VVS-system i en mängd olika sammanhang. Det har revolutionerat sättet VVS-design och simulering genomförs. Denna programvara, framtagen av Autodesk, har under de senaste tio åren genomgått en betydande utveckling för att möta […]
Läs mer
ss en 1717
  • 2023-10

Vad innebär klassificeringen SS EN 1717?

Skyddet av dricksvatten är en kritisk aspekt av samhällets välfärd och folkhälsa. SS EN 1717 är en europeisk standard som spelar en avgörande roll för att säkerställa dricksvattenkvalitet och minimera risken för förorening. I den här artikeln kommer vi att utforska klassificeringen i detalj, inklusive dess bakgrund, innehåll, implementering, fördelar och utmaningar, samt dess framtid. […]
Läs mer