Gummitillverkning

Gummilist profil
  • 2023-12

Gummilist profil – 10 tips för mångsidig tätning

En gummilist profil är en flexibel tätning tillverkad av gummi, använd inom olika branscher för att förhindra läckage och skydda mot väderpåverkan. Den används inom fordonstillverkning, byggindustrin och maskinindustrin för säkra tätningar och skydd runt dörrar, fönster och maskinkomponenter. Den återfinns i olika material och har miljömässiga och ekonomiska fördelar genom att minska energiförbrukning och […]
Läs mer
Gummilist p-profil
  • 2023-11

Gummilist p-profil – Vad används denna tätningslist till?

Gummilist p-profil är en flexibel tätning tillverkad av gummi eller silikon, och formad som bokstaven ”P”. Den används för att täta och försegla öppningar och fogar i olika applikationer, som fönster, dörrar, fordon och maskiner, för att förhindra läckage av vätskor och luft, och isolera ljud och vibrationer. Det är alltså en tätning med många […]
Läs mer