du kopplar bort tryckluftslangarna mellan bil och släp. vad sker med släpvagnens bromssystem?

Du kopplar bort tryckluft slangarna mellan bil och släp – Vad sker med släpvagnens bromssystem?

  • 2023-12

När du kopplar bort tryckluftslangarna mellan en lastbil och dess släpvagn, inträffar flera viktiga förändringar i släpvagnens bromssystem. Släpvagnens bromssystem är vanligtvis konstruerat för att vara säkert även vid en nödsituation som till exempel en plötslig frånkoppling. Här är vad som sker:

Aktivering av nödbromsar

I de flesta moderna tryckluftsbromssystem är det så att när tryckluftslangarna kopplas bort, aktiveras släpvagnens nödbromsar automatiskt. Detta beror på att systemet är utformat för att bromsarna ska aktiveras om det inte finns något lufttryck. Det är en säkerhetsåtgärd som förhindrar att släpvagnen rullar okontrollerat om den skulle kopplas bort från lastbilen.

Förlust av bromskraft

När luftslangarna kopplas bort förlorar släpvagnen den tryckluft som krävs för att bromsarna ska kunna släppas. Detta innebär att även om föraren på dragbilen trycker på bromspedalen, kommer inget tryck att överföras till släpvagnens bromsar.

Trycksänkning i systemet

Frånkopplingen leder till en snabb sänkning av trycket i släpvagnens luftbromssystem. När trycket sjunker under en viss nivå, aktiveras nödbromsarna som en säkerhetsåtgärd.

Manuell återställning krävs

För att återställa bromssystemet och släppa nödbromsarna efter en sådan händelse, måste tryckluftssystemet laddas om genom att koppla in slangarna igen och bygga upp trycket till den normala nivå.

Det är viktigt att notera att dessa system kan variera beroende på fordonets ålder och design, men ovanstående beskriver en vanlig konfiguration för moderna tryckluftsbromssystem på släpvagnar.