Trafikverket

följebil bred last

Följebil bred last – Vad är det för något och när krävs en sådan bil?

En följebil vid transport av bred last är ett specialiserat eskortfordon, eller bättre uttryckt ”varningsbil”, som används för att säkerställa säkerheten på vägarna vid transport av stora och tunga laster. Denna bil spelar en kritisk roll genom att varna andra trafikanter och stödja den breda lasten genom trafikerade eller svårnavigerade områden. Vad är en följebil […]
Läs mer