Kemikaliehantering

invallning kemikalier regler

Invallning kemikalier – Regler som hindrar giftspridning

Invallning kemikalier – Regler för invallning är avgörande för att säkerställa att skadliga ämnen hanteras på ett sätt som skyddar både miljö och arbetstagare. Genom att bygga fysiska barriärer runt lagrings- och användningsområden för kemikalier kan företag begränsa giftspridning vid läckage. Svenska arbetsmiljölagar och internationella standarder, såsom ISO 14001, kräver effektiva invallningssystem för att minimera […]
Läs mer