Tvåfunktionslås ytterdörr

Tvåfunktionslås ytterdörr: Inget vanligt lås

 • 2023-10

I denna artikel ska vi utforska ämnet tvåfunktionslås ytterdörr och granska det ur olika perspektiv för att ge dig en förståelse av dess betydelse för säkerheten i ditt hem. Vad denna typ av lås kännetecknas av är just är att det erbjuder två lager av skydd, vilket är ett populärt val bland säkerhetsmedvetna individer. Läs  att läsa mer om tvåfunktionslås ytterdörr och motorlås eller handla produkter, besök www.gothes.se.

Användningen av moderna cylinderlås med flerfunktion har ökat stadigt de senaste åren. Denna ökning beror delvis på teknologins förmåga att förbättra säkerheten i hemmet och göra det enklare för ägare att hantera åtkomst. Vi kommer gå djupare in på detta ämne, häng med!

Tvåfunktionslås ytterdörr: Detta lås erbjuder två separata låsfunktioner för att förbättra säkerheten i ditt hem.
Tvåfunktionslås ytterdörr: Detta lås erbjuder två separata låsfunktioner för att förbättra säkerheten i ditt hem.

Tvåfunktionslås ytterdörr: Vad är det egentligen och hur fungerar det?

Ett tvåfunktionslås för ytterdörr, även känt som ett säkerhetslås, är en typ av lås som erbjuder två separata låsfunktioner för att förbättra säkerheten i ditt hem. Det är vanligtvis installerat som ett komplement till det traditionella cylinderlåset. Låset kan öppnas och låsas med två olika metoder: en vanlig nyckel och en kod.

Vanlig nyckel

Den traditionella nyckeln fungerar som ett konventionellt lås och ger dig fysisk tillgång till ditt hem. Detta är användbart om du inte vill använda koden eller om det skulle uppstå något problem med den elektroniska delen av låset. Det ger en pålitlig backup-metod.

Kodlås

Den andra ofta använda metoden för denna typ av lås är kodlåset. Med detta alternativ kan du ange en unik kod på en knappsats för att låsa upp dörren. Detta är praktiskt eftersom du inte längre behöver bära en nyckel eller oroa dig för att tappa den. Dessutom kan du enkelt ändra koden om du misstänker att någon obehörig har fått tillgång till den. Ett tvåfunktionslås för ytterdörr är särskilt fördelaktigt när det kommer till att bevilja tillfällig tillgång till ditt hem, som till exempel när du behöver släppa in hantverkare eller gäster när du inte är hemma. Du kan enkelt generera en tillfällig kod som du sedan kan inaktivera när den inte längre behövs.

Fingeravtrycksläsare

Fingeravtrycksläsare är en av de mest avancerade funktionerna som finns tillgängliga på tvåfunktionslås för ytterdörrar. De använder biometrisk teknik för att identifiera behöriga användare genom deras fingeravtryck. Enligt data från en undersökning utförd av en säkerhetsbranschorganisation visade det sig att hem som är utrustade med fingeravtrycksläsare har en mycket lägre förekomst av inbrott jämfört med hem som inte har denna teknologi installerad. Detta bekräftar fördelarna med att använda modern teknik för att öka säkerheten i hemmet.

Tvåfunktionslås ytterdörr och säkerhetsstandarder

Svenska säkerhetsstandarder

Säkerhetsstandarder är en central del av bedömningen av ett tvåfunktionslås för ytterdörren. Branschorganisationer som Svenska Lås och Säkerhetsbranchen (SLR) och Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering (SBSC) spelar en nyckelroll när det gäller att fastställa och upprätthålla dessa standarder. För att skapa en tryggare omgivning för konsumenterna utvärderar och certifierar organisationer som dessa låssmeder, låstillverkare och produkter enligt stränga säkerhetskrav. En av de viktigaste standarderna som ett tvåfunktionslås för ytterdörren bör uppfylla är just denna typ av certifiering. Denna certifiering indikerar att låset har blivit noggrant testat och godkänt av en oberoende tredje part. Dessa tester inkluderar försök att bryta upp låset, manipulera det och andra säkerhetsrelaterade utmaningar. När du överväger ett lås bör du leta efter en certifiering som t.ex. SBSC-certifieringen, vilket en viktig bekräftelse på att låset uppfyller höga säkerhetsstandarder. Det är en indikation på att låset har genomgått rigorösa tester för att säkerställa att det kan stå emot inbrott och intrångsförsök. Här är några exempel på några av de vanligaste svenska standarderna inom säkerhet och låsning:

 • SS 3620: Denna standard specificerar kraven på klassificering och provning av lås för användning på dörrar och portar.
 • SS 3630: Standarden behandlar krav på cylindrar för lås och beskriver bland annat hur de ska testas för att bedöma deras säkerhet och funktion.
 • SS-EN 1300: Denna standard reglerar kraven för certifiering av högsäkerhetslås och är relevant för säkerhetsbehållare, värdeskåp och andra högsäkerhetsprodukter.
 • SS 818340: Denna standard omfattar krav och klassificering av säkerhetsbeslag, dörrhandtag och andra komponenter som används tillsammans med lås och dörrar.
 • TRVK-010: Detta är en teknisk regel från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som innehåller krav och rekommendationer för låsning och passagekontroll i offentliga byggnader, inklusive skolor och vårdinrättningar.

Europeiska standarder

Vidare följer tvåfunktionslås även Europeiska standarder för lås och säkerhet. Dessa standarder är utformade för att garantera att lås och låssystem uppfyller de minimikrav som krävs för att säkerställa grundläggande säkerhet. De omfattar bland annat tester för mekanisk styrka, hållbarhet och korrosionsbeständighet. Här är några exempel på viktiga standarder och de organisationer som är involverade:

 • EN 12209: Denna standard för mekaniskt säkerhetslås, låskista, dörrhandtag och cylindrar för användning i dörrar och portar regleras av CEN (European Committee for Standardization).
 • EN 1303: Standarden som omfattar cylindrar för lås regleras också av CEN och inkluderar aspekter som hållbarhet, manipulationssäkerhet och nyckelsystem.
 • EN 1627: Kraven för motståndskraften hos dörrar, fönster och dörr- och fönsterkomponenter mot inbrott fastställs i denna standard, som regleras av CEN.
 • EN 1300: ECB•S (European Certification Body for Security and Safety) är ansvarig för certifiering av säkerhetsbehållare, såsom värdeskåp och kassaskåp, i enlighet med de specifika standarderna.
 • EN 14846: Denna standard som gäller för elektroniska låssystem och beskriver krav på säkerhet och funktion regleras av CEN.

När du väljer ett lås för din ytterdörr är det värdefullt att se till att låset är i överensstämmelse med dessa standarder. Detta ger dig ytterligare försäkran om att produkten är tillverkad med säkerhet i åtanke och att den har genomgått omfattande tester för att bevisa sin effektivitet. Det är också viktigt att notera att säkerhetsstandarder och certifieringar kan variera beroende på var du befinner dig geografiskt. Det är därför rekommenderat att rådgöra med lokala säkerhetsexperter eller konsultera SBSC för att få specifik information om vilka standarder och certifieringar som är mest relevanta för din region.

Tvåfunktionslås ytterdörr: Investera i en högkvalitativ ytterdörr och ett säkerhetslås.
Tvåfunktionslås ytterdörr: Investera i en högkvalitativ ytterdörr och ett säkerhetslås.

Tvåfunktionslås ytterdörr: Kan man göra mer för att undvika inbrottsförsök?

Forskning visar att majoriteten av inbrottstjuvar försökte ta sig in genom huvudentrén, närmare bestämt ytterdörren. Detta bekräftar vikten av att ha ett pålitligt lås på plats. Inbrottstjuvar söker ofta enkelhet och snabbhet när de utför inbrott. Det är därför ytterdörren är en av de mest utsatta punkterna i hemmet. En studie från Kriminalvården i Sverige visar att de flesta inbrottstjuvar inte vill spendera mycket tid på att forcera en dörr. De letar istället efter enkla mål.

Säkerhetsåtgärder för att förhindra inbrottsförsök

Forskning om inbrottsförsök vid ytterdörren har också gett värdefulla insikter om hur man bäst skyddar sitt hem. Här är några åtgärder att överväga:

1. Säkerhetsdörrar och lås: Investera i högkvalitativa ytterdörrar och säkerhetslås som är svåra att forcera. Detta kan avskräcka potentiella tjuvar.
2. Belysning: God belysning vid ytterdörren kan minska risken för inbrott. Använd gärna rörelsesensorer för att tända lampor när någon närmar sig.
3. Fönsterskydd: Installera fönsterskydd som förhindrar att glasruta krossas för att nå lås eller dörrhandtag.
4. Grannsamarbete: Samarbete med grannar och bildande av grannsamverkansgrupper kan skapa en ökad medvetenhet och trygghet i området.

Slutsatser

Ett tvåfunktionslås för ytterdörrar är en viktig del av säkerheten i ditt hem. Genom att välja rätt lås, följa säkerhetsstandarder och dra nytta av modern teknologi kan du öka säkerheten och tryggheten för dig och din familj. I en tid där säkerheten är av högsta vikt, är det viktigt att göra medvetna beslut när det kommer till skyddet av ditt hem. Att investera i ett säkert och certifierat lås för ytterdörren kan vara en av de bästa åtgärderna du kan ta för att säkra din bostad.