Tung transport

Vilka uppgifter har en vägtransportledare

Vilka uppgifter har en vägtransportledare? Vi reder ut

Vad är huvudansvaret för en vägtransportledare? De huvudsakliga uppgifterna för en vägtransportledare involverar att säkerställa en effektiv och säker transport av varor och passagerare, inom de ramar som satts upp av lagar och företagets policy. Transportledaren ansvarar även för att koordinera och övervaka en mångfald av olika transporttyper. Allt från inrikes godstransporter till internationella leveranser. […]
Läs mer